Ogłoszenia na XVIII niedzielę w ciągu roku (01.08. – 08.08.2021.)

 1. Rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości. „Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na nowo zastanowić się nad przyczynami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią nasze społeczeństwo” – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Stąd płynie zachęta, byśmy w sierpniu podjęli dobrowolną abstynencję. Prośmy też Pana Boga, aby pomógł nam zachować wolność od wszelkich uzależnień.
 2. Czcicieli św. Józefa zapraszam na Mszę świętąw pierwszą środę sierpnia o godz. 18:00.
 3. W tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w piątek od godz. 17:00. O godz. 17:30 – nabożeństwo przebłagalne, a o 18:00 Msza Święta. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – w piątek od godz. 10:00.
 4. W I sobotę od godz. 17:00 adoracja, później Różaniec, zmiana tajemnic i Msza Święta w intencji Rodziny Żywego Różańca.
 5. Zbiórka do puszki na pomoc dla poszkodowanych przez powodzie dziś po Mszy świętej.
 6. Ofiary składane za breloczki i różańce przy okazji poświęcenia pojazdów w ub. niedzielę (520 zł) zostaną przekazane organizacji MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy.
 7. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na WT US oraz KUL.
 8. Księżom: Antonimu Labudzie i Markowi Brożynie składam serdeczne podziękowanie za posługę duszpasterską pełnioną w parafii w czasie mojego urlopu. Bóg zapłać.
 9. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy artykuły m.in. o Powstaniu Warszawskim, nt. listu papieża Franciszka dotyczącego tzw. liturgii trydenckiej oraz o Robercie Schumanie, którego proces beatyfikacyjny trwa.
 10. Wspomnienia i święta liturgiczne:

– środa                       (04.08.)          –           św. Jana Marii Vianney’a k

– piątek                       (06.08.)          –           Przemienienie Pańskie

Słowo Boże jest zdolne nasycić nasze najgłębsze pragnienia, natomiast wszystkie inne pokarmy doczesne zawsze pozostawiają w nas niedosyt, a bywa, że także niesmak. Budźmy w sobie właściwe pragnienia, abyśmy cieszyli się pełnią życia i wolności. Na piękne przeżywanie tygodnia przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

Ks. Zbigniew Woźniak proboszcz tel.: 605 616 883

Komunikat:

Piesza Pielgrzymka ze Szczecina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, odbędzie się w dniach: 23 – 25 sierpnia br. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie 23.08. o godz. 7.00. Szczegółowe informacje: www.facebook.com/mysliborska/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XVII niedzielę w ciągu roku 25.07. – 01.08. 2021.

 1. Niedziela dzisiejsza obchodzona jest w Kościele w Polsce jako dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie.
 2. Zbiórka do puszki na pomoc dla poszkodowanych będzie przeprowadzona przez wolontariuszy Parafialnej Caritas w przyszłą niedzielę (01. sierpnia) po Mszy świętej.
 3. Dziś przypada wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Po każdej Mszy świętej nastąpi poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przy tej okazji przez kierowców zostaną przekazane organizacji MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy.
 4. Również dziś przypada uroczystość św. Jakuba Apostoła, patrona Bazyliki Archikatedralnej. Suma odpustowa o godz. 12:00.
 5. Na czas urlopu księdza proboszcza, duszpasterską pieczę w Parafii sprawuje Ks. Antoni Labuda TChr (tel. 504 456 640), któremu składam serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać.
 6. Wspomnienia i święta liturgiczne:

– poniedziałek           (26.07.)          –           św. Joachima i Anny rodziców NMP

– czwartek                  (29.07.)          –           św. Marty

– sobota                     (31.07.)          –           św. Ignacego z Loyoli k

Parafianom i Gościom na piękne przeżywanie tygodnia przekazuję dar Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak proboszcz tel.: 605 616 883

Komunikaty:

 1. 37. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę rozpocznie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie Mszą świętą w czwartek, 29. lipca o godz. 7.00. Szczegółowe informacje o pielgrzymce znajduje się na stronie internetowej: www.szczecinska.pl oraz na profilu: facebook.com/szczecinskapielgrzymka.
 2. Piesza Pielgrzymka ze Szczecina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu, odbędzie się w dniach: 23 – 25 sierpnia br. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie 23.08. o godz. 7.00. Szczegółowe informacje: www.facebook.com/mysliborska/

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz …

       Zdrowaś Maryjo, …

       Pod Twoją obronę …

Panie Boże, racz pobłogosławić nasz dom: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

DEKRET o ODPUSTACH W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież
Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak
w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii
św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa
w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1,19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy” [1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości” [2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. W powołaniu św. Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny
z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości
i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego
w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się
w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020 r.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens

[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.

[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.

[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).

[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).

[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.

[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos” (15.081989), 32.