OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Niedziela Miłosierdzia, 7.04.2024

1. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Dzisiejsza niedziela ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem św. Siostry Faustyny. W Siostry „Dzienniczku” czytamy: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). 

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego Święta mówił sam Pan Jezus w Płocku w 1931 r.,: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699).

Dziś po każdej Mszy Świętej odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Z Penitencjarii Apostolskiej: „Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (12.01. 2002 r.). 

Codziennie można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem (publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum). Należy mieć ufność i wewnętrzne pragnienie miłosierdzia dla siebie oraz gotowość okazania go innym.

2. TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie do czynienia miłosierdzia – przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień; to konkretne działania na rzecz biednych, chorych czy samotnych.

Dziś po Mszach Świętych zbiórka ofiar do puszki; zebrane środki Caritas Archidiecezji przeznaczy na remont schroniska dla bezdomnych przy ul. Nehringa w Szczecinie. 

3. CZAS W CIĄGU ROKU. Dzisiaj kończy się Oktawa Wielkanocy, kolejne dni, to dni okresu wielkanocnego.

Przypominamy o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej do uroczystości Trójcy Najświętszej, tj. do niedzieli, 26 maja br. 

We wtorek po Mszy Św. porannej będziemy demontować Grób Pański. Chętnych proszę o pomoc.

4. KALENDARZ LITURGICZNY. W poniedziałek, 8 kwietnia przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona z Wielkiego Poniedziałku. Jest to jednocześnie Dzień Świętości Życia; modlimy się w intencji poczętych dzieci. Polecamy włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka poczętego. Szczegóły na stronie http://parafiaglebokie.pl/kasyna-z-opcja-blik/

5. TYDZIEŃ BIBLIJNY. XVI Tydzień Biblijny i VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego rozpoczyna się w następną niedzielę, 14 kwietnia. Tegoroczne hasło: „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele” zaprasza do czytania księgi Dziejów Apostolskich.

6. ŻYCZENIA. Niech prawda o tym, że Bóg kocha każdego z nas – bez względu na nasze słabości i niepowodzenia – pomoże nam w obdarowywaniu miłością tych wszystkich, których spotkamy.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 7 kwietnia

  9:00  + Jerzy FENGLER, 1 rocznica śmierci

12:00  + Elżbieta, ++ Jej Rodzice, ++ z Rodziny RADOLÓW

18:00  Z okazji Urodzin Karoliny z podziękowaniem za dotychczasowe łaski i z prośbą o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu

PONIEDZIAŁEK, 8 kwietnia

18:00  W intencji Marii, z prośbą o łaskę zdrowia

WTOREK, 9 kwietnia

  9:00  

ŚRODA, 10 kwietnia

18:00  W intencjach nowennowych przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK, 11 kwietnia

  9:00  

PIĄTEK, 12 kwietnia

18:00  + Piotr GRABOWSKI, 6 rocznica śmierci

SOBOTA, 13 kwietnia

18:00  

NIEDZIELA, 14 kwietnia

  9:00  W podziękowaniu osobom, które pomogły w życiu: Zofii, Władysławowi, Gertrudzie, Halinie i wszystkim życzliwym

12:00  Z podziękowaniem za 25 lat małżeństwa, za otrzymane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

18:00  + Daniel OSSA

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 8 kwietnia, będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta Msza św. z podjęciem dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do włączenia się w dzieło obrony życia dzieci nienarodzonych.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wydarzenie artystyczne pt. „Byśmy byli jedno”, które odbędzie się 7 kwietnia o godz. 19.00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, ul. Księcia Barnima III Wielkiego 22a. Wstęp wolny. Narracja toczyć się będzie wokół działalności trzech czołowych postaci XX wieku – Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły oraz Franciszka Blachnickiego. Wydarzenie jest hołdem dla niezwykłych kapłanów poprzez ukazanie ścieżki ich życia wobec trudów prześladowań reżimu komunistycznego.

W niedzielę, 14 kwietnia br., odbędzie się w Szczecinie XX Marsz dla Życia, który pod hasłem „Życie nie zna granic!” o godz. 15.00 wyruszy z Jasnych Błoni do Bazyliki Archikatedralnej. Będzie on osobistym świadectwem w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Po Marszu dla Życia w Bazylice Archikatedralnej będzie Msza Święta z możliwością podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.