OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na III niedzielę w ciągu roku (24.01. – 31.01. 2021.

 1. Niedziela Słowa Bożego, którą dziś obchodzimy, ma na celu wyeksponowanie Pisma Świętego. Medytacja Słowa Bożego stanowi fundament naszej świętej wiary – „włącza w żywy i stały dialog z Bogiem”.
 2. W święto Ofiarowania Pańskiego (02. lutego) Msze święte z poświęceniem gromnic będą sprawowane w naszej świątyni o godz. 9:00 i 18:00.
 3. Msza święta po łacinie z udziałem Chóru Credo z Mierzyna pod dyr. Izabelli Chlubek będzie dziś o godz. 18:00. Po Mszy świętej wysłuchamy koncertu kolęd.
 4. Lekarzy zapraszam w najbliższy piątek o 20:00 na comiesięczną „godzinę łaski”.
 5. Młodzież, która zgłosiła się do bierzmowania zachęcam do regularnego uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej z zachowaniem bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja, maseczki).
 6. W ramach „Dnia Solidarności z Chorwacją” zbierane dziś ofiary do puszki są przeznaczone na pomoc ludziom, którzy ucierpieli w trzęsieniu ziemi.
 7. Za tydzień – ofiary do puszki zbierane będą na pomoc rodzinie w Aleppo.
 8. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy złożyli ofiary pieniężne na potrzeby parafii wpłacając na konto, a także w kopertach na tacę. Bóg zapłać.
 9. Wspomnienia i święta liturgiczne w tygodniu:

– poniedziałek         (25.01.)          –           święto nawrócenia św. Pawła Apostoła – wtorek                    (26.01.)          –           św. Tymoteusza i Tytusa bp – czwartek                (29.01.)          –           św. Tomasza z Akwinu k dK

Komunikaty Kurii

W grudniu 2020 r. rozpoczął się Rok św. Jakuba. Bazylika Archikatedralna w Szczecinie jest jednym z 48 wyznaczonych w Polsce kościołów stacyjnych, w których można zyskać odpusty związane z obchodami Roku Świętego Jakuba – do 31 grudnia 2021 r. Zapraszamy do korzystania z łaski odpustu oraz wspólnej modlitwy każdego 25 dnia miesiąca za Szczecin, wszystkie urzędy i całą Archidiecezję Szczecińsko-Kamieńską. Będziemy prosić również o łaskę patronatu św. Jakuba nad Szczecinem. Zapraszamy na Mszę Świętą w tych intencjach w poniedziałek, 25 stycznia br., o godz. 18.00.

Dnia 2 lutego 2021 r., w Święto Ofiarowania Pańskiego, w całym Kościele obchodzony jest XXV Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II.  Z tej okazji Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga zaprasza osoby konsekrowane posługujące w naszej Archidiecezji oraz wiernych na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się we wtorek, 2 lutego br., w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, o godz. 16.00. Eucharystię poprzedzi czuwanie modlitewne, które rozpocznie się o godz. 15.00.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

na II Niedzielę w ciągu roku

17.01. – 24.01. 2021.

 1. Dziś Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu, a od jutra do 25. stycznia modlimy się o jedność chrześcijan. Hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa z Ewangelii św. Jana: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”.
 2. Mszę świętą za spokój duszy śp. Księdza Piotra Leśniaka będziemy celebrować jutro     o godz. 18:00. Zapraszam do modlitwy za kapłana, który udzielał się duszpastersko w naszej wspólnocie.
 3. Niedziela Słowa Bożego, którą będziemy przeżywać za tydzień, ma na celu wyeksponowanie Pisma Świętego. Jego czytanie i medytacja stanowią fundament naszej świętej wiary.
 4. Śpiew kolęd w wykonaniu dzieci będzie w przyszłą niedzielę po Mszy świętej o 12:00. Każde dziecko będzie mogło zaśpiewać jedną przygotowaną kolędę lub pastorałkę. Akompaniował będzie nasz organista – Pan Dariusz Bury.
 5. Msza święta po łacinie z udziałem Chóru Credo z Mierzyna pod dyr. Izabelli Chlubek będzie sprawowana 24. stycznia o godz. 18:00. Po Mszy świętej wysłuchamy koncertu kolęd.
 6. W ramach „Dnia Solidarności z Chorwacją” w przyszła niedzielę będą zbierane ofiary do puszki z przeznaczeniem na pomoc ludziom, którzy ucierpieli w trzęsieniu ziemi.
 7. Dzień imienin Ks. Bp. Henryka Wejmana przypada w najbliższy wtorek. Zachowując wdzięczność za Jego posługę przed laty jako proboszcza w naszej parafii, pragniemy pamiętać o Dostojnym Solenizancie w naszej modlitwie.
 8. Serdeczne podziękowanie składam wszystkim, którzy otworzyli furtki swoich posesji na pasterskie błogosławieństwo Waszych domów. Dziękuję również ministrantom, którzy w tej drodze i modlitwie służyli pomocą. Było to wyjątkowo wzruszające przeżycie w spotkaniu z moimi kochanymi Parafianami przy zachowaniu dystansu fizycznego, a zarazem w poczuciu duchowej więzi. Bóg zapłać.
 9. Wspomnienia liturgiczne w tygodniu:

– wtorek        (19.01.)          –           św. Józefa Sebastiana Pelczara bp

– czwartek    (21.01.)          –           św. Agnieszki dz m

          Za Chrystusem mogą iść tylko ludzie wewnętrznie wolni. Zniewoleniem jest każdy grzech, który wiąże i krępuje (w tym grzech nieczystości w sposób szczególny). Grzech w połączeniu z pychą jest przyczyną odejścia człowieka od Chrystusa i Kościoła. Apostołowie zapragnęli zobaczyć, gdzie Jezus mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Tak rozpoczęła się przygoda ich życia. Pragnienie świętości powoduje, że powracamy do Chrystusa, bo ON nas ku wolności wyswobodził. „Panie Jezu, Ty możesz mnie oczyścić”.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Święto Chrztu Pańskiego 10.01. – 17.01. 2021.

 1. Święto Chrztu Pańskiego, które dziś obchodzimy kończy okres Bożego Narodzenia. Na każdej Mszy Świętej odnawiamy przyrzeczenia z chrztu świętego.
 2. Za tydzień Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu, a w dniach 18 – 25 stycznia – Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan.
 3. Kolęda w tym roku będzie miała inną formę. W najbliższym tygodniu zapraszam mieszkańców poszczególnych ulic na Mszę świętą o godz. 18:00, którą będę sprawował w intencji tych mieszkańców (może być jedna osoba z rodziny lub można uczestniczyć online). Proszę ze sobą zabrać mały pojemnik z wodą, którą poświęcę przed rozesłaniem. Po Mszy świętej przejdę wzdłuż ulicy i tam, gdzie będzie otwarta furtka, wejdę na posesję, odmówię modlitwę błogosławieństwa i poświęcę dom od zewnątrz (nie będę dzwonił do domów). Mieszkańcy domu odmówią modlitwę błogosławieństwa (jest na stronie parafii oraz na obrazkach w kościele) i osoba pełniąca funkcję „głowy” domu pokropi mieszkanie wodą święconą. Nie będę zbierał ofiar kolędowych. Jeżeli ktoś chce wesprzeć parafię, można złożyć ofiarę na tacę lub przesłać na konto parafii.

– poniedziałek         (11. stycznia)           – ul. Zegadłowicza i Kąpieliskowa – środa                      (13. stycznia)           – ul. Jaworowa i Piaszczysta – piątek                      (15. stycznia)           – ul. Pogodna – sobota                    (16. stycznia)           – ul. Sielska i Majowa – niedziela                (17. stycznia)           – Owczary i 7 Młynów, MiodowaW dniu 8. stycznia,

4. W 55 roku życia i w 30 roku kapłaństwa zakończył ziemską pielgrzymkę Ksiądz Piotr Leśniak, duszpasterz parafii św. Ottona na osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie, a wcześniej udzielający się muzycznie, organizacyjnie i duszpastersko m.in. także w naszej wspólnocie parafialnej. Księdza Piotra zawierzamy Bożemu Miłosierdziu.

5. Msza święta po łacinie z udziałem Chóru Credo z Mierzyna pod dyr. Izabelli Chlubek będzie sprawowana 24. stycznia o godz. 18:00. Po Mszy świętej wysłuchamy koncertu kolęd.

6. Ofiarodawcom dziękuję za przekazanie na konto parafialne 3 800 zł. Bóg zapłać.

Obok zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych, największym pragnieniem człowieka jest pragnienie miłości. Pan Bóg nas zapewnia: „Ty jesteś moim [dzieckiem] umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Pełna miłość domaga się wzajemności. Czy potrafię w każdej chwili i w każdym doświadczeniu odpowiedzieć: „Panie mój, Boże, kocham Cię całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił swoich i ze wszystkich myśli swoich?” Panie Boże, dopomagaj.

Ks. Zbigniew Woźniak proboszcz tel.: 605 616 883

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz …

       Zdrowaś Maryjo, …

       Pod Twoją obronę …

Panie Boże, racz pobłogosławić nasz dom: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II Niedzielę po Bożym Narodzeniu 03.01. – 10.01. 2021.

 1. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana świętem Trzech Króli. To jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Msze święte będą  sprawowane o godz.: 9:00, 12:00 i 18:00. Po każdej Mszy św. – błogosławieństwo kredy i kadzidła. Kredą naznaczamy drzwi naszych domów: „K+M+B+2021” jako znak przynależności rodziny do Chrystusa. Litery nawiązują do imion trzech mędrców (Kacper, Melchior, Baltazar). Można również oznaczyć drzwi literami „C+M+B+2021”, które stanowią skrót od łacińskiej sentencji „Christus Mansionem Benedicat” („niech Chrystus błogosławi ten dom”). W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej. Taca z Trzech Króli przeznaczona jest na misyjną działalność Kościoła.
 2. Za tydzień – Niedziela Chrztu Pańskiego. Liturgicznie kończy ona okres Bożego Narodzenia. Na każdej Mszy Świętej odnowimy przyrzeczenia z chrztu świętego.
 3. Kolęda w tym roku będzie miała inną formę. Po Niedzieli Chrztu Pańskiego zapraszam mieszkańców poszczególnych ulic na Mszę świętą o godz. 18:00, którą będę sprawował w intencji tych mieszkańców (może być jedna osoba z rodziny lub można uczestniczyć online). Proszę ze sobą zabrać mały pojemnik z wodą, którą poświęcę przed rozesłaniem. Po Mszy świętej przejdę wzdłuż ulicy i tam, gdzie będzie otwarta furtka, wejdę na posesję, odmówię modlitwę błogosławieństwa i poświęcę dom od zewnątrz (nie będę dzwonił do domów). Mieszkańcy domu odmówią modlitwę błogosławieństwa (będzie na stronie parafii oraz na obrazkach w kościele) i osoba pełniąca funkcję „głowy” domu pokropi mieszkanie wodą święconą. Nie będę zbierał ofiar kolędowych. Jeżeli ktoś chce wesprzeć parafię, można złożyć ofiarę na tacę lub przesłać na konto parafii.

– poniedziałek         (11. stycznia)           – ul. Zegadłowicza i Kąpieliskowa

– środa                      (13. stycznia)           – ul. Jaworowa i Piaszczysta

– piątek                      (15. stycznia)           – ul. Pogodna

– sobota                    (16. stycznia)           – ul. Sielska i Majowa

– niedziela                (17. stycznia)           – Owczary i 7 Młynów, Miodowa

 • W tym roku będziemy odmalowywać świątynię, uszczelniać witraże w oknach oraz podejmiemy prace adaptacyjne w podziemiu.
 • Ofiarodawcom dziękuję za przekazanie na konto parafialne 1 700 zł. Bóg zapłać.

Ogłoszenia Kurii Metropolitalnej

W Uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 12:00  Ks. Bp Marian Błażej Kruszyłowicz będzie sprawował w Bazylice Archikatedralnej Mszę Świętą dziękczynną w 31. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Uroczystość połączona będzie z modlitwą za obcokrajowców, którzy mieszkają lub czasowo przebywają w Szczecinie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, szczególnie cudzoziemców i ich rodziny.

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości. Świadomi własnych słabości, przyjmujemy Słowo Ojca – Jezusa Chrystusa, w którym otrzymujemy moc stawania się dziećmi Bożymi. Na tę drogę duchowego wzrastania przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883

DEKRET o ODPUSTACH W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież
Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak
w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii
św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa
w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1,19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy” [1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości” [2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. W powołaniu św. Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny
z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości
i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego
w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się
w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020 r.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens

[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.

[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.

[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).

[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).

[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.

[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos” (15.081989), 32.