OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 11.04. – 18.04. 2021.

 1. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Po Mszy św. zbiórka do puszki na dzieła milosierdzia.
 2. W dalszym ciągu proszę o zainteresowanie się osobami z sąsiedztwa, szczególnie starszymi. W miarę możliwości proszę pomóc, powiadomić księdza proboszcza lub panie z parafialnej Caritas.
 3. Kościół zobowiązuje wszystkich wiernych, by w okresie wielkanocnym przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię Świętą. Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą Świętą lub po uzgodnieniu telefonicznym.
 4. Na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zapraszam w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00.
 5. Młodzież przed bierzmowaniem zapraszam na Mszę świętąw przyszłą niedzielę o godz. 18:00. Po Mszy świętej – spotkanie formacyjne.
 6. Dobrodziejom dziękuję za przekazanie 1 000 zł na konto parafialne. Bóg zapłać.
 7. Serdeczne podziękowanie składam paniom i panom, którzy pomogli w demontażu ciemnicy i Grobu Pańskiego. Bóg zapłać.
 8. Obowiązują nas obostrzenia pandemiczne. Siadamy tylko tam, gdzie naklejone są karteczki na ławkach. Dezynfekujemy ręce przy wejściu do kościoła oraz zakrywamy nos i usta maseczką.

Bywa, że w drodze wiary jest nam bliżej raz do Piotra, innym razem do Tomasza. Obaj jednak zmagali się ze swoimi słabościami aż do czasu spotkania Zmartwychwstałego. Od tej chwili wszystko stało się oczywiste, a ich świadectwo pociągnęło niezliczone rzesze ludzi, którzy przyjęli Ewangelię i nią żyją. „Panie, przymnóż nam wiary!”

Ks. Zbigniew Woźniak proboszcz tel.: 605 616 883

Komunikat Kurii:

W niedzielę, 18 kwietnia br., zamiast dorocznego Marszu dla Życia, zapraszamy do udziału w akcji „USŁYSZ”, która odbędzie się przy figurze św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie od godz. 12.00 do 21.00. Akcja „USŁYSZ” będzie polegać na tym, że każdy popierający wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmieci, będzie mógł dać o tym świadectwo poprzez uderzenie w dzwon „Głos Nienarodzonych”, który został pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku w Rzymie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 04.04. – 11.04. 2021.

 1. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte o godz. 9:00, 12:00 i o 18:00. Taca jutrzejsza – na Wydział Teologiczny US oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 2. Kościół zobowiązuje wszystkich wiernych, by w okresie wielkanocnym przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię Świętą. Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą Świętą lub po uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. zbiórka do puszki na dzieła milosierdzia.
 4. Proszę o zainteresowanie się osobami z sąsiedztwa, szczególnie starszymi. W miarę możliwości proszę pomóc, powiadomić księdza proboszcza lub panie z parafialnej Caritas.
 5. Czcicieli św. Józefa zapraszam na Mszę świętą w najbliższą środę o godz. 18:00. Brakuje jednego mężczyzny, aby „obstawić” modlitwą cały tydzień.
 6. Na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zapraszam w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00.
 7. Młodzież przed bierzmowaniem zapraszam na Mszę świętąw przyszłą niedzielę o godz. 18:00. Po Mszy świętej – spotkanie formacyjne.
 8. Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili „torby miłosierdzia” żywnością dla biednych, także za przekazanie dużej ilości konserw i jabłek. Paniom z parafialnej Caritas dziękuję za dostarczenie paczek dla potrzebujących. Bóg zapłać.
 9. Dobrodziejom dziękuję za przekazanie 2 000 zł na konto parafialne. Bóg zapłać.
 10. Na kwiaty do Bożego Grobu Parafianie złożyli 1 150 zł. Kwiaty zostały zakupione za 900 zł oraz flakony i podstawki pod świece za 150 zł.
 11. W tych wyjątkowych okolicznościach świątynia nasza funkcjonuje dzięki Panu Bogu i dobrym ludziom. Serdeczne podziękowanie składam paniom i panom, którzy regularnie angażują się w utrzymanie czystości, prace konstrukcyjne, dekoracyjne i porządkowe: Marii Aramowicz, Bożenie Frąckowiak, Marii Michałowskiej, Reginie Krzyżewskiej, Janinie Szuber, Zofii Przednowek, Zofii Wiśniewskiej, Krystynie Wąsowskiej, Eli i Januszowi Czałczyńskim, Małgorzacie i Markowi Świątkowskim, Małgorzacie i Lucjanowi Stankiewiczom, Beacie i Leszkowi Sawiczom, Agnieszce i Andrzejowi Urbaniakom, Bogusławowi Kujawie, Januszowi Ciechańskiemu, Wojciechowi Gołąbowi, Piotrowi Serwachowi, Wspólnocie „Gloria Crucis”, mamom ministrantów za upranie i uprasowanie szat liturgicznych. Dziękuję służbie liturgicznej, pani organistce Paulinie oraz osobom zaangażowanym w liturgię i adorację Pana Jezusa w ciemnicy i przy Bożym Grobie. Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą dobroć i życzliwość.
 12. Obowiązują nas obostrzenia pandemiczne. Siadamy tylko tam, gdzie naklejone są karteczki na ławkach. Dezynfekujemy ręce przy wejściu do kościoła oraz zakrywamy nos i usta maseczką.

Naszą wiarę opieramy na świadectwie ludzi, którzy oddali życie głosząc prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po raz drugi mamy tak dużo czasu w Wielkanoc na przemyślenia, aby ta prawda dotarła do najgłębszych zakątków naszej świadomości. Dajmy sobie szansę, aby Chrystus zmartwychwstał w nas i aby Jego słowo w nas żyło.

Błogosławionych, pełnych miłości i pokoju Świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz …

       Zdrowaś Maryjo, …

       Pod Twoją obronę …

Panie Boże, racz pobłogosławić nasz dom: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

DEKRET o ODPUSTACH W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież
Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak
w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii
św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa
w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1,19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy” [1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości” [2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. W powołaniu św. Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny
z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości
i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego
w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się
w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020 r.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens

[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.

[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.

[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).

[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).

[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.

[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos” (15.081989), 32.