DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych wprowadzonych przez władze państwowe, na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do czasu ustania powyższych obostrzeń:

1. Wszystkich duszpasterzy proszę o zachowanie zwyczajnego programu duszpasterskiego w odniesieniu do liturgii Mszy świętej i posług sakramentalnych, można natomiast zmniejszać liczbę spotkań konsultacyjno-organizacyjnych w grupach wiernych. Większy akcent należy kłaść na indywidualne oraz rodzinne przygotowanie do sakramentów świętych. Szczególnej trosce polecam sakrament pokuty i pojednania.

2. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet. Po przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii.

3. Wszystkich wiernych usilnie zachęcam do trwania w modlitwie osobistej i rodzinnej w duchu przebłagania Boga za grzechy naszego pokolenia, do prośby o błogosławieństwo dla Kościoła i Ojczyzny oraz do życia w stanie łaski uświęcającej.

Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie i udzielam błogosławieństwa /-/

+Andrzej Dzięga

Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XXX NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU 25.10. – 01.11. 2020.

 1. Za tydzień Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte będą sprawowane będą wg porządku niedzielnego. Podobnie we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2. XI.).
 2. Zbliża się listopada, miesiąc naszej pamięci i modlitwy za zmarłych. Dekret Stolicy Apostolskiej daje możliwość zyskiwania odpustu zupełnego za zmarłych przez cały miesiąc (patrz poniżej). Kartki na wypominki znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.
 3. Lekarzy i pielęgniarki zapraszam w najbliższy czwartek o godz. 20:00 na modlitwę różańcową w intencji Służby Zdrowia i pacjentów.
 4. Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00. Zapraszam.
 5. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania proszę o czytanie Ewangelii św. Łukasza jako przygotowanie do następnego spotkania. Dzisiejsze spotkanie jest odwołane.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (1 osoba na 7 m2) w naszej świątyni może uczestniczyć w Mszy Świętej do 40 osób z zachowaniem dystansu oraz zakrytymi ustami       i  nosem. Wszystkim dziękuję za zdyscyplinowanie.
 7. Wobec wprowadzonych obostrzeń sanitarnych bardzo proszę zainteresować się osobami starszymi mieszkającymi w sąsiedztwie i w razie potrzeby pospieszyć z pomocą lub poinformować księdza proboszcza.
 8. Ofiarodawcom dziękuję za wpłatę na konto parafii 3 500 zł. Bóg zapłać.
 9. Dziś swoimi ofiarami do puszki wspieramy pracę misjonarzy oraz rodzinę w Aleppo.
 10. Święto liturgiczne w tygodniu:

– środa                   (28.10.)           –           św. Szymona i Judy Tadeusza Ap

„Będziesz miłował”.

„Bóg jest Miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” (1 J 4, 16). Tylko miłość nas właściwie kształtuje i czyni wiarygodnymi świadkami naszej wiary.

Kochanym Parafianom i Gościom życzę wzrastania w miłości. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

605 616 883

Dekret Stolicy Apostolskiej o odpustach w listopadzie.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiego-kolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XXIX NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU 18.10. – 25.10. 2020.

 1. Dziś (18.10.) obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”, który rozpoczyna w Kościele Tydzień Modlitwy w intencji misji. W przyszłą niedzielę ofiary złożone do puszki rozdzielimy na Kościół w krajach misyjnych oraz na rodzinę w Aleppo.
 2. W czwartek (22.10.) obchodzimy wspomnienie św. Jana Pawła Wielkiego, a zarazem Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca.  Zapraszam  Wspólnotę Żywego Różańca na modlitwę różańcową o 8:30.
 3. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszam w przyszłą niedzielę na różaniec o 17:30, na Mszę Świętą i spotkanie formacyjne.
 4. Dzieci, które w tym roku szkolnym przygotowują się do życia eucharystycznego, zapraszam w każdą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 12:00.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (1 osoba na 4 m2) w naszej świątyni może uczestniczyć w Mszy Świętej do 80 osób z zachowaniem 1,5 m odstępu  oraz zakrytym nosem i ustami. Wszystkim dziękuję za zdyscyplinowanie.
 6. Wobec wprowadzonych obostrzeń sanitarnych bardzo proszę zainteresować się osobami starszymi mieszkającymi w sąsiedztwie i w razie potrzeby pospieszyć z pomocą lub poinformować księdza proboszcza.
 7. Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00. Zapraszam.
 8. Święta i wspomnienia liturgiczne w tygodniu:

– wtorek                  (20.10.)           –           św. Jana Kantego k

– czwartek              (22.10.)           –           św. Jana Pawła Wielkiego Pp

„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Na banknotach są podobizny różnych osób. Być może podobają nam się twarze na banknotach o najwyższych nominałów. My jednak nosimy w sobie obraz Boga-Stwórcy i Jego podobieństwo chciejmy w sobie nieustannie odnawiać. Życia duchowego nie można kupić. Trzeba je w sobie nieustannie rozwijać.

Kochanym Parafianom i Gościom życzę błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

605 616 883

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XXVIII NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU 11.10. – 18.10. 2020.

 1. Dziś na Mszy świętej o godz. 12:00 siedmioro dzieci rozpoczyna życie eucharystyczne. Dzieci i ich rodziny obejmujemy modlitwą, prosząc o wytrwanie w przyjaźni z Panem Jezusem do końca ziemskiej pielgrzymki.
 2. Rocznica objawień Matki Boskiej w Fatimie przypada we wtorek (13.10.). To ostatnie nabożeństwo fatimskie w tym roku. Modlitwa różańcowa i procesja wokół kościoła będzie po Mszy świętej o godz. 18:00. Nie będzie Mszy świętej o godz. 9:00.
 3. Dziękuję ośmiu osobom, które uczestniczyły w modlitwie za Ojczyznę „Różaniec do granic”.
 4. Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00. Zapraszam.
 5. Dziś XX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Totus Tuus”. Zbiórka do puszki na stypendia dla młodzieży uczącej się – po każdej Mszy świętej.
 6. W przyszłą niedzielę będzie tzw. liczenie wiernych uczestniczących w Mszy świętej oraz przyjmujących Komunię świętą.
 7. Święta i wspomnienia liturgiczne w tygodniu:

– wtorek                  (13.10.)           –           bł. Honorata Koźmińskiego k

– czwartek              (15.10.)           –           św. Teresy od Jezusa dz dK

– piątek                   (16.10.)           –           św. Jadwigi Śląskiej z

– sobota                  (17.10.)           –           św. Ignacego Antiocheńskiego bp m

Świąteczny strój chrześcijanina, to stan łaski uświęcającej. Korzystając z wolności, którą nas Pan Bóg obdarował, zachowajmy tę szatę, abyśmy byli godni zaproszenia na ucztę. Kochanym Parafianom i Gościom życzę błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

605 616 883

Komunikaty Kurii:

W związku z bolesnym faktem naruszenia nietykalności miejsca świętego – kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża w Szczecinie w nocy z czwartku na piątek, do intencji dzisiejszych Suplikacji dodajmy wszyscy przebłaganie Dobrego Boga za ten bezbożny czyn oraz prośbę o nawrócenie sprawców i wykonawców tego czynu, a także o to, abyśmy wszyscy w naszym pokoleniu mogli z wiarą stanąć u stóp Krzyża przy Bolesnej Matce Chrystusa razem z umiłowanym uczniem Pańskim i z Marią Magdaleną.

Msza Święta w intencji śp. Księdza Arcybiskupa Mariana Przykuckiego, pierwszego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, w jedenastą rocznicę jego śmierci, będzie sprawowana w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie w niedzielę, 18 października br., o godz. 12.00.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest 15. Października. Modlitwa Pożegnalna dzieci Utraconych będzie zanoszona w kaplicy bocznej na Cmentarzu Centralnym (Ku Słońcu 125A) w środę, 14 października o godz. 14.15.  godz. 18.00 – Comiesięczna Msza Święta w intencji Rodziców po stracie dziecka jest sprawowana w kościele przy ul. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie, a o godz. 19.15 – otwarte spotkanie dla Rodziców w siedzibie Fundacji Donum Vitae (al. Wojska Polskiego 96/3).