OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24.05. – 31.05. 2020.

 1. W najbliższy wtorek obchodzimy Dzień Matki. Zachowajmy wdzięczną pamięć i otoczmy modlitwą nasze MAMY, aby Pan Bóg był dla NICH nagrodą za ich ofiarną miłość.
 2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą obchodzimy za tydzień kończy okres wielkanocny. Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego odmawiamy codziennie w ramach nabożeństwa majowego.
 3. Kościół przypomina wszystkim wiernym, by w okresie wielkanocnym przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię Świętą. Spowiedź – codziennie pół godziny przed Mszą Świętą lub po uzgodnieniu telefonicznym.
 4. Nabożeństwo majowe w niedzielę jest o 17:30, a w tygodniu po Mszy Świętej.
 5. W dalszym ciągu trwamy na modlitwie błagalnej o oddalenie zarazy od ludzkości. Koronka do Miłosierdzia Bożego jest codziennie w kościele o godz. 15:00, a w domach o 20:30 łączymy się jako wspólnota parafialna, odmawiając w rodzinach Różaniec i modlitwę Pod Twoją obronę. Kto nie może o tej godzinie, niech odmówi Różaniec w innym czasie. Prosząc o deszcz, dołączamy do Koronki pieśń: Królu, Boże Abrahama. Podczas każdej Eucharystii po Komunii Świętej śpiewamy suplikacje Święty Boże
 6. Dzieci przygotowane przez rodziców do I Komunii Świętej mogą rozpocząć życie eucharystyczne jeszcze w czerwcu. Proszę tylko zgłosić w celu ustalenia terminu.
 7. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania proszę, aby uczestniczyła w Nowennie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Rodzicom przypominam o ich odpowiedzialności za duchowy rozwój swoich dzieci.
 8. Paniom: Eli Szczudłowskiej i Agnieszce Urbaniak oraz panu Jackowi Woyda dziękuję za zakupienie kwiatów i roślin, a Eli Szczudłowskiej i Eli Czałczyńskiej za ich nasadzenie.
 9. Wspomnienia i święta w tygodniu:

– wtorek     (26.05.)          –           św. Filipa Nereusza k

– piątek      (29.05.)          –           św. Urszuli Ledóchowskiej dz

– sobota     (30.05.)          –           rocznica poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie

„Uczcie się zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.” Do tych słów nic więcej nie trzeba dodawać. Trzeba tylko uwierzyć.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

605 616 883

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Zapraszamy członków wspólnot, stowarzyszeń, grup modlitewnych i ruchów kościelnych na Archidiecezjalny Dzień Jedności Wspólnot przeżywany w naszej Archidiecezji w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, tj. poniedziałek, 1 czerwca br. Modlitwa odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie: o godz. 18.00 – Msza Święta; po liturgii – modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. Będzie to zarazem rozpoczęcie Tygodnia Ewangelizacji.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na VI Niedzielę Wielkanocną 17.05. – 24.05. 2020.

 1. Jutro, 18. maja 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Z całym Kościołem będziemy Bogu dziękować za „największego z rodu Polaków”.
 2. Za tydzień obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie, które jest zapowiedzią naszego wejścia do chwały życia wiecznego. Uczmy się budzić w sobie pragnienie Nieba.
 3. Trwamy na modlitwie błagalnej o oddalenie zarazy od ludzkości. Koronka do Miłosierdzia Bożego jest codziennie w kościele o godz. 15:00, a w domach o 20:30 łączymy się jako wspólnota parafialna, odmawiając w rodzinach Różaniec i modlitwę Pod Twoją obronę. Kto nie może o tej godzinie, niech odmówi Różaniec w innym czasie. Prosząc o deszcz, dołączamy do Koronki pieśń: Królu, Boże Abrahama. Podczas każdej Eucharystii po Komunii Świętej śpiewamy suplikacje Święty Boże
 4. Nabożeństwo majowe w niedzielę jest o 17:30, a w tygodniu po Mszy Świętej. Od czwartku rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
 5. Kościół zobowiązuje wszystkich wiernych, by w okresie wielkanocnym przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię Świętą. Spowiedź – 250codziennie pół godziny przed Mszą Świętą lub po uzgodnieniu telefonicznym.
 6. Ofiarodawcom dziękuję za przekazanie na konto parafialne  w sumie 600 zł. Bóg zapłać.
 7. Panu Robertowi, mężowi naszej pani katechetki Marzenki, dziękuję za nieodpłatne podłączenie zbiornika na deszczówkę. Drugi zbiornik – w przygotowaniu.
 8. Dzieci przygotowane przez rodziców do I Komunii Świętej mogą rozpocząć życie eucharystyczne jeszcze w czerwcu. Proszę tylko zgłosić w celu ustalenia terminu. Pozostałe dzieci będziemy przygotowywać po rozpoczęciu roku szkolnego i ustalimy termin na październik.
 9. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania proszę, aby uczestniczyła w Nowennie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Wyznacznikiem życia Kościoła jest miłość rozlana w naszych sercach. Ona buduje relacje Komunii z Bogiem i bliźnimi, a samotność otwiera nas najpełniej na działanie Ducha Świętego.

Wszystkim kochanym Parafianom i Gościom życzę pięknie przeżywanej samotności.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

605 616 883

AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która
w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce (w parafiach: my Duszpasterze Ludu Bożego zgromadzeni przed Twoim, Matko Boża Wizerunkiem), podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę (w parafiach: modlimy się
w duchowej jedności z Jasną Górą). To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – (w parafiach: Przed Twoim, Matko Boża Wizerunkiem) uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi i potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy
o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy
„w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki,
a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 marca 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.