OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24 Niedziela Zwykła, 11 września 2022

Pogardzani w społeczeństwie celnicy oraz grzesznicy przychodzili do Jezusa, aby Go słuchać. To przyjazne odniesienie Jezusa do nich powodowało, że otwierali oni swe serce na słowo Boże. Gdy uświadamiali sobie, że sąduchowo chorzy, w nauce Jezusa odkrywali potrzebne im lekarstwo. A Jezus ukazywał im miłosierne oblicze Ojca. Przypominał, że miłosierdzie mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na spotkanego na drodze życia brata. Miłosierdzie otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Niesie ono ze sobą radość z nawrócenia grzesznika, który powrócił do wspólnoty, jak znaleziona owca do stada.

1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Wychowania. W naszej codziennej modlitwie będziemy prosić Pana Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

2. We wtorek, 13 września – Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 18:00 Msza Święta, Różaniec i Procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej. W tym dniu liturgii wieczornej będzie przewodniczyć ks. Biskup Henryk Wejman. Serdecznie zapraszam.

3.  W środę, 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Msza Święta tego dnia o godz. 18:00.

4. W czwartek, 15 września – wspomnienie  Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela. Tradycyjnie w czwartki zapraszamy na godz. 9:00.

5. W sobotę, 17 września, przypada rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Eucharystia o godz. 18:00.

6. Spotkanie z rodzicami dzieci z klasy III, które w tym roku szkolnym przystąpią do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę, 2 października po Mszy Św. południowej.

7. W następną niedzielę, 18 września, tradycyjnie w 3. niedzielę września, zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

8Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzę doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego Słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

tel. 601 76 28 25

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

Zapraszamy do udziału w IV Archidiecezjalnej Pielgrzymce Dzieci do Sanktuarium Dzieci Fatimskich na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie – w niedzielę, 11 września, Sanktuarium Dzieci Fatimskich będzie obchodzić 5. Rocznicę konsekracji. O godz. 12.00 odbędzie się nabożeństwo różańcowe, a o godz. 13.00 uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Virgilio Antunesa z Portugalii. Zapraszamy do udziału dzieci wraz z rodzicami oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej i Dzieci Fatimskich.

W środę, 14 września, będziemy przeżywać Święto Podwyższenia KrzyżŚwiętego i zarazem Dzień Modlitwy za UkrainęW tym dniu zapraszamy na centralne nabożeństwo do Archikatedry. Modlitwa rozpocznie się liturgią Mszy Świętej o godz. 18.00. Po liturgii nastąpi Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża z możliwością indywidualnego podejścia do Krzyża oraz uczczenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Modlitwa ta będzie stanowić IV Stację przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Zbawienia i Odkupienia, obchodzonego w 2033.

Przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie powstała inicjatywa utworzenia Szczecińskiego Chóru Katedralnego. Ponownie zapraszamy uzdolnione dzieci i młodzież szkół podstawowych, średnich oraz studentów, do uczestnictwa w tym projekcie. Zajęcia chóru, tj. przyjmowanie kandydatów oraz próby, odbywać się będą we wtorki i czwartki, począwszy od 1 września br., w godz. 17.30 – 19.30, w salce przy Katedrze.