Odpusty w Roku Ottonowym

Dekret Penitencjarii Apostolskiej  ustanawiający odpusty na Rok Jubileuszowy 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu

Dnia 14 maja 2024 roku Penitencjaria Apostolska z polecenia Ojca Świętego Franciszka udziela z przychylnością szczerze pokutującym i przejętym miłością wiernym Odpustu zupełnego, który można zyskać od dnia 19 maja 2024 roku, Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, aż do 29 czerwca 2025, uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, pod zwykłymi warunkami (po sakramentalnej Spowiedzi, przyjęciu Komunii i modlitwie w intencjach Ojca Świętego).

Mogą go również ofiarować jako wsparcie dla dusz wiernych w czyśćcu cierpiących, jeśli pielgrzymując nawiedzą którykolwiek kościół parafialny w archidiecezji i tam wezmą pobożnie udział w obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej przez określony czas zanosić będą do Boga modlitwy o wierność chrześcijańskiemu powołaniu dla Narodu Polskiego, o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz o zachowanie porządku w rodzinie ludzkiej, odmawiając na koniec Modlitwę Pańską, Wyznanie wiary oraz wezwania do Najświętszej Maryi Panny i świętego biskupa Ottona, niebiańskiego Patrona, który przepowiadał Pomorzanom Ewangelię i doprowadził ich do przyjęcia wiary.

Ludzie w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie są w stanie wychodzić z domu, mogą także uzyskać Odpust zupełny, wyzbywszy się  wpierw przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i podjąwszy decyzję, że przy pierwszej możliwej okazji wypełnią trzy zwyczajowo przyjęte warunki, o ile tylko włączą się duchowo w jubileuszowe obrzędy lub pielgrzymki, przedkładając miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy i cierpienia.

Aby zaś nadprzyrodzone przebaczenie, którego można dostąpić dzięki władzy kluczy Kościoła, było łatwo dostępne dzięki pełnej miłości posłudze duszpasterskiej, nasza Penitencjaria prosi usilnie, by proboszczowie oraz kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania chętnie i ofiarnie oddali się sprawowaniu Sakramentu Pokuty i udzielali też często Komunii świętej chorym.

Obowiązuje od teraz i tylko we wskazanym przypadku bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

kard. Angelo De Donatis, starszy penitencjarz

MODLITWA DO ŚW. OTTONA Z PROŚBĄ O ŁASKI NA CZAS ROKU OTTONOWEGO

Dzisiaj, Niedzielą Zesłania Ducha Świętego rozpoczynając obchody związane z 900-leciem Pomorskiej Misji Św. Ottona z Bambergu, nawiązując także do przyjętego Chrztu Świętego, pragniemy zawierzać Kościół, naszą Archidiecezję, wszystkich ludzi dobrej woli – św. Ottonowi z Bambergu, Apostołowi Pomorza.

Prosimy o wstawiennictwo św. Ottona w sprawach rodzinnych, społecznych i osobistych. Trwając na modlitwie pragniemy wypraszać duchowe owoce dla nas wszystkich rozpoczynając dzisiaj Rok Ottonowy w naszej Archidiecezji.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie ich zachowywać to, co wam przykazałem, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ty posłałeś biskupa Ottona na Pomorze, aby zasiał w sercach ludzkich ziarno Ewangelii. Pozwól i nam, za jego pośrednictwem, świadczyć przed ludźmi słowem i czynem o Twojej Miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.