OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25 Niedziela Zwykła, 18 września 2022

Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie, abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne (kolekta mszalna). Niech udział w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.

1. Dziś przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. Dziękujemy także za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny.

2. Dziś, 18 września, wspominamy Świętego Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało w wierze i bliskości Pana.

3. W tym tygodniu patronują nam:

 • We wtorek, 20 września – Świeci Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter oraz Paweł Chong Hasang (1795-1839), tłumacz kapłanów, kleryk i Towarzysze, męczennicy koreańscy z XIX wieku;
 • W środę, 21 września – Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista, nawrócony celnik z Kafarnaum, uczeń Jezusa i autor jednej z Ewangelii;
 • W piątek, 23 września – Święty Pio z Pietrelciny (1887-1968), włoski kapucyn, charyzmatyczny stygmatyk, rozkochany w Eucharystii.

4. Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się w najbliższą środę, 21 września po Mszy Św. wieczornej. Serdecznie zapraszam.

5. Spotkanie z Rodzicami dzieci z klasy III, które w tym roku szkolnym przystąpią do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę, 2 października po Mszy Św. południowej.

6. Także w niedzielę 2 października zapraszamy na spotkanie Rodziców młodzieży z klasy VIII, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania. Rodziców zapraszamy bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej.

7. Dzisiaj, tradycyjnie w 3. niedzielę września, odbywa się zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękujemy za wsparcie.

8. Szczecińska Caritas pragnie, aby co roku, w IV niedzielę września, organizować w naszej archidiecezji Niedzielę Hospicyjną, połączoną ze zbiórką finansową na potrzeby pacjentów hospicjum stacjonarnego i hospicjów domowych w naszej archidiecezji. Zbiórka, po raz pierwszy w tym roku odbędzie się w następną niedzielę, 25 września.

9. Przy wyjściu z kościoła polecamy poradnik dla rodziców zatytuowany „Dzieci w wirtualnej sieci”. Oto niektóre z poruszonych tematów: jak rozpoznać, czy moje dziecko jest uzależnione od smartfona?, jak sprawdzić, czy moje dziecko gra za dużo?, jak chronić dziecko przed internetową pornografią?, jak pomóc dziecku radzić sobie z zagrożeniami wirtualnego świata?, jak przeprowadzić cyfrowy detoks? Darmowa wersja elektroniczna: www.edukacja-zdrowotna.pl/dzieci-w-wirtualnej-sieci/

10. Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską, umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

tel. 601 76 28 25

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

Parafia Ojców Jezuitów zaprasza na uroczystość poświęcenia tablicy upamiętniającej o. Huberta Czumę SJ, katechetę i duszpasterza akademickiego w Szczecinie w latach 1973-1979, która odbędzie się w niedzielę, 25 września br., po Mszy Świętej o godz. 12.30 w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. Liturgii będzie przewodniczył i poświęcenia dokona Ks. Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga.

Przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie powstała inicjatywa utworzenia Szczecińskiego Chóru Katedralnego. Ponownie zapraszamy uzdolnione dzieci i młodzież szkół podstawowych, średnich oraz studentów, do uczestnictwa w tym projekcie. Zajęcia chóru, tj. przyjmowanie kandydatów oraz próby, odbywać się będą we wtorki i czwartki, począwszy od 1 września br., w godz. 17.30 – 19.30, w salce przy Katedrze.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24 Niedziela Zwykła, 11 września 2022

Pogardzani w społeczeństwie celnicy oraz grzesznicy przychodzili do Jezusa, aby Go słuchać. To przyjazne odniesienie Jezusa do nich powodowało, że otwierali oni swe serce na słowo Boże. Gdy uświadamiali sobie, że sąduchowo chorzy, w nauce Jezusa odkrywali potrzebne im lekarstwo. A Jezus ukazywał im miłosierne oblicze Ojca. Przypominał, że miłosierdzie mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na spotkanego na drodze życia brata. Miłosierdzie otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Niesie ono ze sobą radość z nawrócenia grzesznika, który powrócił do wspólnoty, jak znaleziona owca do stada.

1. Dziś rozpoczynamy Tydzień Wychowania. W naszej codziennej modlitwie będziemy prosić Pana Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

2. We wtorek, 13 września – Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 18:00 Msza Święta, Różaniec i Procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej. W tym dniu liturgii wieczornej będzie przewodniczyć ks. Biskup Henryk Wejman. Serdecznie zapraszam.

3.  W środę, 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Msza Święta tego dnia o godz. 18:00.

4. W czwartek, 15 września – wspomnienie  Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela. Tradycyjnie w czwartki zapraszamy na godz. 9:00.

5. W sobotę, 17 września, przypada rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny. Eucharystia o godz. 18:00.

6. Spotkanie z rodzicami dzieci z klasy III, które w tym roku szkolnym przystąpią do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę, 2 października po Mszy Św. południowej.

7. W następną niedzielę, 18 września, tradycyjnie w 3. niedzielę września, zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

8Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzę doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego Słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

tel. 601 76 28 25

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

Zapraszamy do udziału w IV Archidiecezjalnej Pielgrzymce Dzieci do Sanktuarium Dzieci Fatimskich na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie – w niedzielę, 11 września, Sanktuarium Dzieci Fatimskich będzie obchodzić 5. Rocznicę konsekracji. O godz. 12.00 odbędzie się nabożeństwo różańcowe, a o godz. 13.00 uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Virgilio Antunesa z Portugalii. Zapraszamy do udziału dzieci wraz z rodzicami oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej i Dzieci Fatimskich.

W środę, 14 września, będziemy przeżywać Święto Podwyższenia KrzyżŚwiętego i zarazem Dzień Modlitwy za UkrainęW tym dniu zapraszamy na centralne nabożeństwo do Archikatedry. Modlitwa rozpocznie się liturgią Mszy Świętej o godz. 18.00. Po liturgii nastąpi Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża z możliwością indywidualnego podejścia do Krzyża oraz uczczenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Modlitwa ta będzie stanowić IV Stację przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Zbawienia i Odkupienia, obchodzonego w 2033.

Przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie powstała inicjatywa utworzenia Szczecińskiego Chóru Katedralnego. Ponownie zapraszamy uzdolnione dzieci i młodzież szkół podstawowych, średnich oraz studentów, do uczestnictwa w tym projekcie. Zajęcia chóru, tj. przyjmowanie kandydatów oraz próby, odbywać się będą we wtorki i czwartki, począwszy od 1 września br., w godz. 17.30 – 19.30, w salce przy Katedrze.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 23 Niedziela Zwykła, 4 września 2022

Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego. Sprawując tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uwielbiliśmy Boga i zaczerpnęliśmy ze źródła Bożej łaski. Niech te dary umacniają nas na drogach codziennego życia i dawania świadectwa naszej bliskości z Bogiem.

1. Rozpoczął się rok szkolny. Dzieci i młodzież zapraszam do rozwoju życia religijnego, tj. do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz do systematycznego i pogłębionego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.

2. Dzieci, które pragną rozpocząć życie eucharystyczne w tym roku szkolnym, dzieci z kasy III, zapraszam w każdą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 12:00.

3. Młodzież, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, zapraszam na Msze Święte w niedziele  o godz. 18:00.

4. W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce. Msza Święta w czwartek tradycyjnie o godz. 9:00.

5. Miesięczne odwiedziny chorych w najbliższą sobotę od godz. 10:00. Proszę o powiadomienie naszych podopiecznych.

Przy tej okazji pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim pochylającym się nad ludźmi chorymi i nie w pełni sprawnymi. Dziękuję za samarytańską posługę, często praktykowaną w cichości i pokorze, a tak bardzo potrzebną. Niech miłosierny Bóg obdarza opieką i błogosławieństwem.

6. Ks. Rektorowi Zbigniewowi Woźniakowi składam najserdeczniejsze podziękowania za duszpasterską pieczę sprawowaną w naszej Parafii w czasie mojego pobytu na urlopie. Serdeczne Bóg zapłać.

7. Gości i Parafian oraz Jubilatów i Solenizantów nowego tygodnia polecam wstawiennictwu naszego Umiłowanego Patrona św. Brata Alberta i życzę nieustannego trwania przy Chrystusie.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

tel. 601 76 28 25

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

Zapraszamy do udziału w IV Archidiecezjalnej Pielgrzymce Dzieci do Sanktuarium Dzieci Fatimskich na osiedlu Kasztanowym w Szczecinie, która odbędzie się w sobotę, 10 września br. Mszy Świętej o godz. 11.00 będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Natomiast w niedzielę, 11 września, Sanktuarium Dzieci Fatimskich będzie obchodzić 5. Rocznicę konsekracji. O godz. 12.00 odbędzie się nabożeństwo różańcowe, a o godz. 13.00 uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Virgilio Antunesa z Portugalii. Zapraszamy do udziału dzieci wraz z rodzicami oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej i Dzieci Fatimskich. 

W środę, 14 września, będziemy przeżywać Święto Podwyższenia Krzyża Świętego i zarazem Dzień Modlitwy za Ukrainę. W tym dniu zapraszamy na centralne nabożeństwo do Archikatedry. Modlitwa rozpocznie się liturgią Mszy Świętej o godz. 18.00. Po liturgii nastąpi Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża z możliwością indywidualnego podejścia do Krzyża oraz uczczenie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Modlitwa ta będzie stanowić IV Stację przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Zbawienia i Odkupienia, obchodzonego w 2033.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 22 Niedziela Zwykła, 28 sierpnia 2022

 1. Już w tym tygodniu rozpoczyna się rok szkolny. Msza święta w intencji nauczycieli, wychowawców oraz w intencji dzieci i młodzieży – z poświęceniem tornistrów i przyborów szkolnych – będzie sprawowana w przyszłą niedzielę o godz. 12:00.
 2. W tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź w piątek od godz. 17:00. O 17:30 – nabożeństwo przebłagalne.
 3. W sobotę o 17:00 – adoracja Najśw. Sakramentu, modlitwa różańcowa, zmiana tajemnic oraz Msza Święta w intencji Rodziny Różańcowej.
 4. Chorych Ksiądz Proboszcz odwiedzi po powrocie z urlopu, o czym poinformuje w przyszłą niedzielę.
 5. Wspomnienia liturgiczne w nadchodzącym tygodniu: – poniedziałek (29.08.)        –        męczeństwo św. Jana Chrzciciela – sobota         (03.09.)        –        św. Grzegorza Wielkiego Pp dK

Dzieciom, młodzieży, nauczycielom, rodzicom i wszystkim uczestniczącym w Eucharystii życzę błogosławionego tygodnia i całego roku szkolnego oraz pomnażania talentów, które otrzymaliśmy od Pana Boga. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak w/z proboszcza tel.: 605 616 883

Komunikaty:

– Zbliża się 42. rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ  „Solidarność”. Szczecińskie uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpoczną się 30. sierpnia o godz. 10.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Bp. Henryka Wejmana w kościele pw. św. Stanisława Kostki. Modlitwę pod bramą Stoczni Szczecińskiej o godz. 12.00  poprowadzi Ks. Abp Andrzej Dzięga. Będą też mowy okolicznościowe i złożenie kwiatów.

– Przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie powstała inicjatywa utworzenia „Szczecińskiego Chóru Katedralnego”. Uzdolnione dzieci i młodzież szkół podstawowych, średnich oraz studentów zapraszamy do uczestnictwa w tym projekcie. Zajęcia chóru – we wtorki i czwartki (od 1. września) w godz. 17.30 – 19.30, w salce przy Katedrze.

– 51. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 23-24 września br. Program pielgrzymki znajduje się w gablocie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 21 Niedziela Zwykła, 21 sierpnia 2022

 1. Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w najbliższy piątek. Msza święta będzie sprawowana o godz. 18:00.
 2. Zbliża się rok szkolny. Msza święta w intencji nauczycieli, wychowawców oraz w intencji dzieci i młodzieży – z poświęceniem tornistrów i przyborów szkolnych – będzie sprawowana 04. września (niedziela) o godz. 12:00.
 3. Uroczystości, święta i wspomnienia w nadchodzącym tygodniu:

– poniedziałek (22.08.)        –        Najśw. Maryi Panny Królowej, wspomnienie

– środa         (24.08.)        –        św. Bartłomieja Ap, święto

– piątek          (26.08.)        –        NMP Częstochowskiej, uroczystość

– sobota         (27.08.)        –        św. Moniki, wspomnienie

Pan Bóg przemawia do człowieka przez swoje Słowo oraz przez konkretne wydarzenia (znaki czasu). W obliczu trudnych doświadczeń pytamy: Dlaczego mnie to spotyka? – List do Hebrajczyków daje odpowiedź: „Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje”. Prawdziwa miłość jest zawsze wymagająca.

Księdzu Proboszczowi Stanisławowi i wszystkim wypoczywającym wakacyjnie życzymy pełnej regeneracji fizycznej i duchowej, a jubilatom i solenizantom Bożego błogosławieństwa    i opieki Matki Bożej. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak

w/z proboszcza

tel.: 605 616 883

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20 Niedziela Zwykła, 14 sierpnia 2022

Dziś kolejna wakacyjna niedziela, w kalendarzu liturgicznym dwudziesta niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia (kolekta mszalna). Niech moc Pana płynąca z tajemnicy Eucharystii umacnia nas na drogach codziennych obowiązków.

1. Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Wiara w to, że Maryja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba, istniała już w pierwotnym Kościele. Oficjalnie sformułował ją papież Pius XII dogmatem w 1950 roku.

Jutrzejsze Msze Święte w naszej świątyni o godz. 9:00 i 18:00.

2. W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławione są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy dziękować Panu Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi.

3. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w walce z wojskami bolszewickimi. Bitwa zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

4. Trwa miesiąc modlitw o trzeźwość Polaków. Może dla wyrwania z pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, czy znajomego ofiarujmy Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Prośmy też Pana, aby pomógł nam zachować wolność od wszelkich uzależnień.

5. W tym tygodniu patronują nam:

 • W środę, 17 sierpnia – Święty Jacek, (1200-1257), prezbiter, dominikanin, gorliwy misjonarz, wielki czciciel Matki Bożej;
 • W sobota, 20 sierpnia – Święty Bernard, (1090-1153), opat cysterski z Clairvaux we Francji, doktor Kościoła.

6. Na czas urlopu księdza proboszcza, duszpasterską pieczę w Parafii sprawuje Ks. Rektor Zbigniew Woźniak (tel. 605 616 883), któremu składam najserdeczniejsze podziękowania – Bóg zapłać.

7. Gości i Parafian oraz Jubilatów i Solenizantów nowego tygodnia polecamy wstawiennictwu św. Brata Alberta i życzymy nieustannego trwania przy Chrystusie i nieustannej opieki Maryi Wniebowziętej.

Udającym się na urlopy oraz wakacje życzymy dobrego i błogosławionego odpoczynku oraz szczęśliwego powrotu.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19 Niedziela Zwykła, 7 sierpnia 2022

Dziś kolejna wakacyjna niedziela, dziewiętnasta niedziela w roku liturgicznym. Modlimy się wspólnie, aby Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo (kolekta mszalna). Niech nasze dobre pragnienia wspomaga także orędownictwo Maryi, która w różnych sanktuariach gromadzi rzesze pielgrzymów.

1. Trwa Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pamiętając o pielgrzymach w modlitwie możemy równocześnie pielgrzymować z nimi duchowo przedstawiając wstawiennictwu Maryi Częstochowskiej intencje osobiste oraz parafialne. Na Jasną Górę pielgrzymi wejdą 13 sierpnia. Informacje: www.szczecinska.pl; facebook.pl/szczecinskapielgrzymka; plakat w gablocie.

2. Włączmy się także w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego ofiarujmy Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję.

3. W sobotę, 13 sierpnia – Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 18:00 Msza Święta, Różaniec i procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Serdecznie zapraszam.

4. W tym tygodniu patronują nam:

 • W poniedziałek, 8 sierpnia – Święty Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel zakonu dominikańskiego;
 • We wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża (1891- 1942 ), dziewica i męczennica, patronka Europy zamordowana w Auschwitz;
 • W środę, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III w.), diakon i męczennik;
 • W czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara (1194-1253), dziewica, założycielka zgromadzenia klarysek.

5. Sakrament Pokuty w naszym kościele – codziennie, pół godziny przed nabożeństwem oraz na życzenie. Zapraszam również do zakrystii po każdej Mszy Świętej.

6. Dziękuję za wszelkie dobro ujawniane w naszej wspólnocie parafialnej i świątyni. Podziwiam Państwa, którzy dbają o kościół i jego otoczenie, dziękuję prowadzącym śpiewy liturgiczne i służbie ołtarza. Dziękuję za dobroć serc, zaufanie, ofiary duchowe i materialne. Bóg zapłać.

Dzisiejsza taca we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji przeznaczona jest na wsparcie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

7. Gości i Parafian oraz Jubilatów i Solenizantów nowego tygodnia polecam wstawiennictwu św. Brata Alberta i życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Najświętszej.

Udającym się na urlopy oraz wakacje życzę dobrego i błogosławionego odpoczynku oraz szczęśliwego powrotu.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

tel. 601 76 28 25

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

W związku z wypadkiem autobusu z polskimi pielgrzymami w Chorwacji przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abp Stanisław Gądecki za pośrednictwem mediów społecznościowych zwrócił się z prośbą o to, aby modlić się w intencji wszystkich poszkodowanych oraz ich bliskich, prosząc o szybki powrót do zdrowia dla rannych oraz o życie wieczne dla zmarłych.

Zapraszamy do udziału w Dożynkach Archidiecezjalnych, które odbędą się w niedzielę, 28 sierpnia, w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Choszcznie. Prezentacja wieńców nastąpi o godz. 13.30. Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony rozpocznie się o godz. 15.00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miast i wiosek, aby wspólnie dziękować Bogu za tegoroczne plony oraz prosić o urodzaj i błogosławieństwo dla wszystkich uprawiających ziemię. Serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej 30. Pieszej Pielgrzymce ze Szczecina do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu. która tradycyjnie odbędzie się w dniach od 23 do 25 sierpnia br. Tegoroczna pielgrzymka będzie przeżywana pod hasłem: „Ufaj, jak św. Ignacy z Loyoli!” ze względu na 400. rocznicę kanonizacji św. Ignacego. Główną intencją pielgrzymki będzie modlitwa za dzieci poczęte, a nienarodzone. Uroczysta inauguracja pielgrzymki nastąpi we wtorek, 23 sierpnia br., podczas Mszy Świętej o godz. 7.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie. Szczególnie zapraszamy młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania. Zapisy na pielgrzymkę rozpoczną się 18 lipca i będą możliwe przez stronę internetową: www.pielgrzymka-mysliborska.pl. Natomiast 19 i 20 sierpnia będzie także możliwość zapisania się osobiście na pielgrzymkę w biurze Fundacji Bractwa Małych Stópek, przy kościele pw. św. Jana Ewangelisty na ul. Świętego Ducha 9 w Szczecinie, w godz. od 9.00 do 15.00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18 Niedziela Zwykła, 31 lipca 2022

 • Dziś ostatnia niedziela lipca, w kalendarzu liturgicznym osiemnasta niedziela w ciągu roku. Liturgia wzywa do troski nie tylko o dobra doczesne, ale przede wszystkim o dobra wieczne. 
 • W perspektywie nieuchronnej śmierci wszystko wydaje się marnością. Dlatego w pędzie życia warto zatrzymać się i zastanowić się nad tym, co nam umyka. Chodzi nie tylko o docenianie dobra, ale również o dostrzeżenie spotykającego nas zła. To pomaga w ochronie przed chciwością, która ostatecznie obraca się przeciwko człowiekowi.
 • Bogactwo, które osiąga bogacz, izoluje go od ludzi, a majątek staje się bezużyteczny w chwili śmierci. Chciwość, która jest oznaką braku zaufania do Boga, stanowi rodzaj bałwochwalstwa. Sprzeciwia się miłości, a miłość uczy, by chcieć się dzielić, dawać i ubogacać innych. Chciwy człowiek chce tylko brać, zagarniać i odbierać dla siebie.
 • Dzisiejsze słowa Jezusa zachęcają nas do bycia bogatym przed Bogiem.

1. Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu.

2. Miesiąc sierpień, to szczególny czas, tak pod względem religijnym, jak i historycznym. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy pielgrzymi zdążają do różnorodnych sanktuariów. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki.

Włączmy się także w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego ofiarujmy Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

3. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. Odpust można zyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu należą: nawiedzenie jakiejkolwiek parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej, Komunia Święta, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.

4. W środę, 3 sierpnia, w pierwszą środę miesiąca Nowenna do św. Józefa. Czcicieli św. Józefa zapraszam na Mszę Świętą o godz. 18:00.

5. W Pierwszy Piątek Miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św.od godz. 17:00. O godz. 17:30 nabożeństwo przebłagalne i Msza Święta o godz. 18:00.

W sobotę, 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego. Od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św., o godz. 17:30 modlitwa różańcowa. O godz. 18:00 Msza Święta w intencji Wspólnoty Żywego Różańca oraz zmiana tajemnic.

Miesięczne odwiedziny chorych w sobotę od godz. 10:00.

7. W tym tygodniu patronują nam:

 • W poniedziałek, 1 sierpnia – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, założyciel wspólnoty redemptorystów;
 • W czwartek, 4 sierpnia – Święty Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, patron proboszczów; we wdzięcznej modlitwie polecimy wszystkich proboszczów naszej parafii.

8. Dziękuję za ofiary składane na tacę, szczególnie dziękuję za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę ­dla organizacji MIVA Polska na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Zebrano kwotę 674 zł. Serdeczne Bóg zapłać.

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia, Parafianom i Gościom, uczestniczącym w liturgiach przez transmisję internetową życzę otwartości na Boże Słowo, roztropności w podejmowanych decyzjach oraz doświadczenia Bożej mocy w trudnościach dnia codziennego, w pracy lub odpoczynku.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 17 Niedziela Zwykła, 24 lipca 2022

Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada siedemnasta niedziela w ciągu roku. Modlimy się, abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne (kolekta mszalna). Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku nie zabraknie troski o życie duchowe, o modlitwę osobistą, nawiedzenie świątyń i udział we Mszy Świętej.

1. Rozpoczniemy 23. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa (24-31 lipca 2022 r.) pod hasłem „Nieśmy narodom pokój Chrystusa”. Po każdej Mszy Świętej nastąpi poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przez kierowców przy tej okazji zostaną przekazane organizacji MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy. Także ofiary złożone do puszki przy wyjściu z kościoła będę wspierać potrzeby polskich misjonarzy.

2. W tym tygodniu patronują nam:

 • W poniedziałek, 25 lipca – Święty Jakub Apostoł, nazywany Większym lub Starszym, brat Świętego Jana. Należał do grona najbliższych uczniów Pana, był świadkiem wielu cudów dokonywanych przez Jezusa. Pierwszy męczennik za wiarę z grona Dwunastu. Archikatedra Szczecińska zaprasza wszystkich na uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba Apostoła. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte z możliwością zyskania odpustu o godz. 7.00 i 12.00 oraz na uroczystą Sumę Odpustową z Nieszporami Jakubowymi o godz. 18.00.
 • W poniedziałek, 25 lipca – Święty Krzysztof (III w.), męczennik. We wspólnocie Kościoła odbiera cześć jako patron kierowców, podróżujących oraz orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Będziemy modlić się za wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. Po Mszy Świętej wieczornej kolejne błogosławieństwo pojazdów i kierowców.
 • We wtorek, 26 lipca – Świeci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny. Pismo Święte nie przekazuje o nich żadnych informacji. Tradycja Kościoła czci także Rodziców Matki Chrystusa. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz szacunku i miłości ze strony najbliższych.
 • W piątek, 29 lipca – Święta Marta, Maria i Łazarz, święte rodzeństwo z Betanii, o których Święty Jan w Ewangelii mówi, że Pan Jezus ich kochał, był z nimi zaprzyjaźniony.

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia, Parafianom i Gościom, uczestniczącym w liturgiach przez transmisję internetową życzę obfitości Bożego błogosławieństwa, zawsze za wstawiennictwem naszego Drogiego Patrona Świętego Brata Alberta oraz doświadczenia bliskości Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 16 Niedziela Zwykła, 17 lipca 2022

Dziś szesnasta niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym. W liturgii mszalnej modlimy się, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Boże przykazania (kolekta mszalna). Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania będzie umocnieniem na tej drodze.

1. Kalendarz liturgiczny

W tym tygodniu patronują nam:

 • W piątek, 22 lipca – Święta Maria Magdalena (I w.), uczennica Jezusa, Apostołka Apostołów;
 • W sobotę, 23 lipca – Święta Brygida (1303-1373), zakonnica, współpatronka Europy.

2. Tydzień Świętego Krzysztofa

W następną niedzielę rozpoczniemy Tydzień Świętego Krzysztofa. Po każdej Mszy Świętej nastąpi poświęcenie pojazdów. Ofiary składane przez kierowców przy tej okazji zostaną przekazane organizacji MIVA Polska na zakup środków transportu dla misjonarzy. Podobnie ofiary złożone do puszki przy wyjściu z kościoła będę wspierać potrzeby polskich misjonarzy.

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia, Parafianom i Gościom, uczestniczącym w liturgiach przez transmisję internetową życzę obfitości Bożych darów za wstawiennictwem Świętego Brata Alberta, a odpoczywającym bezpiecznych urlopów i wzmocnienia sił duchowych i fizycznych.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz