Intencje Żywego Różańca

LIPIEC

INTENCJA PAPIESKA: Aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

INTENCJA PARAFIALNA: Za pośrednictwem św. Józefa módlmy się za dzieci, młodzież, by wzrastali dla chwały i uwielbienia Boga.

SIERPIEŃ

INTENCJA PAPIESKA: Aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

INTENCJA PARAFIALNA: Za Polskę, by wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, wypełniała Jasnogórskie Śluby Narodu.

WRZESIEŃ

INTENCJA PAPIESKA: Aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

INTENCJA PARAFIALNA: Aby młodzi ludzie słuchali natchnień Ducha Święte-go, a powołani do kapłaństwa i życia zakonnego odważnie podjęli Boże zaproszenie.

PAŹDZIERNIK

INTENCJA PAPIESKA: Aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

INTENCJA PARAFIALNA: O umocnienie żywej wiary dla praktykujących oraz o powrót do życia sakramentalnego dla tych, którzy odeszli od życia religijnego.

LISTOPAD

INTENCJA PAPIESKA: Aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

INTENCJA PARAFIALNA: Za zmarłych członków Żywego Różańca, a także zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Bóg przyjął ich do Swojej chwały.

GRUDZIEŃ

INTENCJA PAPIESKA: Aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

INTENCJA PARAFIALNA: Za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.