OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 30 Niedziela Roku, 29.10.2023

1. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień poświęcenia kościoła. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Nasz kościół parafialny został poświęcony w dniu 14 maja 1995 r. (Ks. Abp Marian Przykucki), a konsekrowany 31 października 2004 r. (Ks. Abp Zygmunt Kamiński). Patronem naszego kościoła jest Św. Brat Albert Chmielowski, odpust parafialny odchodzimy w dniu 17 czerwca każdego roku.

Dziękujemy za ten kościół, naszą świątynię, którą Pan Bóg wybrał na miejsce przebywania wśród nas. Z dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga. Powinniśmy dbać o to, aby nasz kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej, by był miejscem godnym swego Gospodarza, Jezusa Chrystusa. Składam serdeczne podziękowania wszystkim wspierającym zamierzenia i wszelkie realizacje w naszym kościele. Serdeczne Bóg zapłać!

2. NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE. Przed nami ostatnie dni modlitwy różańcowej. Zapraszamy dzisiaj o godz. 17:30 oraz w poniedziałek i wtorek pół godziny przed Mszą Świętą.

3. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych; uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów,  w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

Msze Święte – godz. 9:00 i 12:00.

W środę mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.

W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Św. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga.

4. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH. W czwartek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Dzień Zaduszny. Jest to dzień modlitwy za wszystkich wiernych, którzy oczekują jeszcze w czyśćcu na pełne zjednoczenie z Panem Bogiem.

Msze Św. – godz. 9:00 i 18:00.

5. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, który dedykujemy duszom w czyśćcu  cierpiącym. możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tzn. być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.

2 listopada – nawiedzić kościół lub kaplicę, przyjąć Komunię Św., odmówić modlitwy: Ojcze Nasz, Wierzę w Boga, następnie dowolną modlitwę w int. papieża, wzbudzić w sobie brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

6. W PIERWSZYM TYGODNIU MIESIĄCA. W piątek od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. O godz. 17:30 nabożeństwo przebłagalne ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 18:00 Msza Św. W sobotę od godz. 10:00 odwiedziny chorych i seniorów. O godz. 17:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi, medytacja w ciszy, o godz. 17:30 modlitwa różańcowa za zmarłych i zmiana tajemnic, o godz. 18:00 Msza Św. w intencji Rodziny Różańcowej.

7. KALENDARZ LITURGICZNY. W tym tygodniu patronuje nam: w sobotę, 4. listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła.

8. FREKWENCJA UDZIAŁU W NABOŻEŃSTWACH. Przed tygodniem odbyło się liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach. Frekwencja przedstawia się następująco: na 865 (w ubiegłym roku było nas 883) osób zameldowanych na terenie parafii we Mszach Św. uczestniczyło 18,95% parafian, (w 2022 – 17,5 %), do Komunii Św. przystąpiło 65,85% z będących w kościele (w 2022 – 57,6 %).

9. PODZIĘKOWANIA. Przed tygodniem wspieraliśmy misje; zebraliśmy kwotę 731 zł. Dziękuję za wszelkie ofiary składane w kościele i wpłacane na konto parafialne. Serdeczne Bóg zapłać.

10. WYPOMINKI. Formularze na wypominki znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła. Proszę wybrać kartkę, która określa dzień omadlania polecanych zmarłych.

Modlitwa za zmarłych polecanych w tegorocznych wspominkach od 5 listopada, 20 minut przed każdą Mszą Św. odprawianą w niedziele i w tygodniu.

10. POŻEGNANIE. W minioną niedzielę, po długiej chorobie, Pan powołał do siebie naszą Siostrę śp. Janinę JÓZEFIAK z ul. Zegadłowicza. Ceremonie pogrzebowe odbyły się w miniony piątek. Miłosierdziu Bożemu polecajmy duszę śp. Janiny. Dobry Jezu a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

11. ŻYCZENIA. Za wstawiennictwem Świętego Brata Alberta Solenizantom i Jubilatom, Gościom i Parafianom oraz modlącym się z nami przez łącza internetowe składam najlepsze życzenia.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA, 29 października

  9:00  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Rodziny

12:00  ++ Kazimierz, Jadwiga DWORAKOWSCY, ++ Łucja, Feliks SAMULCZYK, zmarli tragicznie Karol i Adam BERLIŃSCY

18:00  O uzdrowienie z choroby Karola Hagen i łaski dla Rodziców Karola i jego Rodziny; niech Pan Bóg ich prowadzi i błogosławi

PONIEDZIAŁEK, 30 października

18:00  + Teofil, 19 rocznica śmierci, intencja od żony i córek

WTOREK, 31 października

  9:00  W intencji Urszuli z prośbą o łaski nieba, o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże

ŚRODA, 1 listopada

  9:00  + Janina JÓZEFIAK, intencja od Rodziny SOBCZAKÓW z Mrożewic i Aleksandrowa Łódzkiego

12:00  ++ Helena, Florian, o radość życia wiecznego, intencja od córki i wnuków

CZWARTEK, 2 listopada

  9:00  + Janina JÓZEFIAK, intencja od Rodziny BAZANIAKÓW, KUZANIAKÓW i IGNACZAKÓW

10:00 + Łukasz CZARNUCH, Msza Św. pogrzebowa

18:00  ++ z Rodziny BORKÓW, MOKRZYCKICH, LICHOTÓW, RADOLÓW, + Jan STRZELECKI

PIĄTEK, 3 listopada

18:00  + Anastazja, Henryk, ++ z Rodziny LICHOTÓW

SOBOTA, 4 listopada

18:00  W intencji Wspólnoty Żywego Różańca

NIEDZIELA, 5 listopada

  9:00  + Janina JÓZEFIAK, intencja od Rodziny Żywego Różańca

12:00  + Andrzej, 7 rocznica śmierci, o zbawienie wieczne

18:00  

KOMUNIKATY KURII METROPOLITALNEJ

Zapraszamy do udziału w „Procesji ze Świętymi” we wtorek, 31 października br. Procesja wyruszy o godz. 20.00 z Jasnych Błoni, od Figury św. Jana Pawła II, do Katedry. Po procesji będzie odprawiona Msza Święta, która rozpocznie się około godz. 21.00. Zapraszamy wspólnoty  oraz ruchy kościelne, harcerki i harcerzy, z relikwiami świętych i błogosławionych.

W Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zostaną odprawione Msze Święte w Kaplicy Głównej przy ul. Ku Słońcu o godz. 9.00, 12.00 i 15.00. Na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej, w kaplicy zostanie odprawiona Msza Święta o godz. 12.00, której będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi Ksiądz Abp Metropolita Andrzej Dzięga. Po Mszy Świętej nastąpi procesja modlitewna do pomnika Dziecka Utraconego. W Uroczystość Wszystkich Świętych na Cmentarzu Centralnym Mszy Świętej o godz. 12.00 będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Po zakończeniu Mszy Świętej z Kaplicy Głównej wyruszy wzorem lat ubiegłych procesja modlitewna za zmarłych.

We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada br., w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Henryka Wejmana o godz. 15.00. Po Mszy Świętej procesyjnie udamy się do grobowca kapłańskiego na modlitwę.

Klerycy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w dniach: 28, 29 października i 1 listopada br. będą przyjmowali wypominki za zmarłych, które wierni będą mogli składać w miejscach oznaczonych tablicami z napisem Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne na Cmentarzu Centralnym. Zmarli wymienieni w wypominkach będą powierzani Bogu w modlitwach, które będą odbywać się 1 listopada w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie oraz w listopadzie w kościele seminaryjnym.