OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 16.05. – 23.05. 2021.

 1. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego otwiera nas na rzeczywistość, do której Pan Jezus chce nas przekonać, abyśmy ją tworzyli już na ziemi, żyjąc w komunii z NIM.
 2. Dwanaścioro dzieci rozpoczyna dziś życie eucharystyczne. Rodzicom dziękuję za wystrój kościoła na tę uroczystość i skoszenie trawników, Pani katechetce Marzenie za przygotowanie dzieci i przeprowadzone próby, Panu organiście Dariuszowi za oprawę muzyczną Eucharystii.
 3. W białym tygodniu zapraszam dzieci w poniedziałek, środę, piątek i sobotę na Eucharystię o godz. 18:00 i nabożeństwo majowe. W poniedziałek zostaną poświęcone pamiątki oraz rozdane obrazki upamiętniające Uroczystość I Komunii.
 4. Msza święta po łacinie z oprawą chorałem gregoriańskim w wykonaniu chóru Credo z Mierzyna dziś o 19:15. Zapraszam.
 5. Nabożeństwa majowe – w dni powszednie po Mszy świętej, w niedzielę – o 17:30.
 6. Na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zapraszam w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00.
 7. Kościół zobowiązuje wszystkich wiernych, by w okresie wielkanocnym przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię Świętą. Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą świętą lub po uzgodnieniu telefonicznym. Okres wielkanocny kończy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą obchodzimy w przyszłą niedzielę.
 8. Młodzież przed bierzmowaniem zapraszam na Mszę świętąw niedzielę o godz. 18:00. Po Mszy świętej – katecheza i spotkanie formacyjne.
 9. W sobotę – wspomnienie św. Rity, patronki od spraw trudnych i beznadziejnych.
 10. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, głównej Patronki naszej Archidiecezji, obchodzimy w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;  a kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Słowo Pana Jezusa jest konkretne. Reszta zależy od mojej woli i mojej współpracy z łaską. Dzieciom życzę, aby żyły w przyjaźni z Panem Jezusem, a Rodzicom, Wychowawcom i Wspólnotom Parafialnym, aby przykładem własnego życia tę przyjaźń umacniały.

Ks. Zbigniew Woźniak proboszcz tel.: 605 616 883

Komunikat Kurii:

Wspólnoty, stowarzyszenia, grupy modlitewne i ruchy kościelne zaproszone są do Bazyliki Archikatedralnej w Uroczystość Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła,  24.05. (poniedziałek) na Archidiecezjalny Dzień Jedności Wspólnot. O godz. 18.00 będzie sprawowana Msza Święta, a po liturgii – adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny, zakończona Apelem Maryjnym. Wspólna modlitwa rozpocznie Tydzień Ewangelizacji.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na VI Niedzielę Wielkanocną 09.05. – 16.05. 2021

 1. Od dziś do środy przypadają tzw. dni krzyżowe – Dni Modlitw o urodzaje oraz za kraje głodujące.
 2. Nabożeństwa majowe – w dni powszednie po Mszy świętej, w niedzielę – o 17:30.
 3. Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej – w czwartek (13. maja). Msza święta o 18:00 będzie sprawowana pod przewodnictwem Ks. Łukasza Krasuli, prefekta AWSD w Szczecinie. Po Mszy świętej – różaniec i procesja wokół kościoła. Zapraszam jak najserdeczniej na to wyjątkowe nabożeństwo. W czwartek nie będzie Mszy świętej o godz. 9:00.
 4. Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego rozpoczynamy w piątek.
 5. W przyszła niedzielę dwanaścioro dzieci przystąpi po raz pierwszy do Komunii świętej. Rodziców bardzo proszę, aby dali dzieciom przykład stałości w wierze, a my jako Wspólnota Parafialna otoczmy je modlitwą. Spowiedź dzieci w piątek o godz. 16:00.
 6. Na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zapraszam w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00.
 7. Kościół zobowiązuje wszystkich wiernych, by w okresie wielkanocnym przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię Świętą. Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą świętą lub po uzgodnieniu telefonicznym.
 8. Młodzież przed bierzmowaniem zapraszam na Mszę świętąw niedzielę o godz. 18:00. Po Mszy świętej – katecheza i spotkanie formacyjne.
 9. Święta i wspomnienia w tygodniu:

–     czwartek        (13.05.)          –           wspomnienie MB Fatimskiej

–     piątek             (14.05.)          –           św. Macieja Ap

„Bóg jest miłością”. To mistyczne zdanie św. Jana wyraża istotę naszej wiary, całą treść Pisma świętego. Miłość Boża rozlana w naszych sercach czyni nas zdolnymi, by kochać drugiego człowieka i być dla niego znakiem Bożej obecności.

Ks. Zbigniew Woźniak proboszcz tel.: 605 616 883

Komunikaty Kurii:

 1. Msza Święta w 25. rocznicę ustanowienia Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i 15. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Trzebiatowie, będzie sprawowana w sobotę, 15 maja o godz. 11.00.
 2. Wspólnoty, stowarzyszenia, grupy modlitewne i ruchy kościelne zaproszone są do Bazyliki Archikatedralnej w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła,  24. maja (poniedziałek) na Archidiecezjalny Dzień Jedności Wspólnot. O godz. 18.00 będzie sprawowana Msza Święta, a po liturgii – adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny, zakończona Apelem Maryjnym. Wspólna modlitwa rozpocznie Tydzień Ewangelizacji.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz …

       Zdrowaś Maryjo, …

       Pod Twoją obronę …

Panie Boże, racz pobłogosławić nasz dom: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

DEKRET o ODPUSTACH W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież
Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak
w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii
św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa
w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1,19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy” [1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości” [2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. W powołaniu św. Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny
z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości
i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego
w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się
w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020 r.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens

[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.

[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.

[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).

[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).

[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.

[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos” (15.081989), 32.