OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 3 Niedziela Roku, 22.01.2023

1. NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO

Dziś obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego.

Ma to być niedziela celebracji, refleksji oraz krzewienia Słowa Bożego, „aby w Ludzie Bożym wzrastała religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”, jak pisze papież Franciszek.

Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę tekstów natchnionych.

2. DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA

Z okazji przypadającego we wczorajszą sobotę Dnia Babci i w dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze Drogie Babcie i Drogich Dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna pamięć.

3. TYDZIEŃ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Domaga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Tak bardzo upragniona przez Pana Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata. Dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

W środę, 25 stycznia, na zakończenie Modlitw o Jedność Chrześcijan, przypada święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Przez jego wstawiennictwo prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Podobnie jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

3. DZIEŃ ISLAMU

W czwartek, 26 stycznia, w Kościele będziemy obchodzili Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie wzajemnie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

4. KOLĘDA

Dobiega końca czas tegorocznych odwiedzin kolędowych.

We wtorek dzień uzupełnień kolędowych. Proszę zgłaszać swój akces na spotkanie kolędowe.

Serdeczne podziękowanie składam Rodzinom, których serca i domy otwarły się na błogosławieństwo kolędowe. Bóg zapłać także za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła.

Od jutra, w tygodniu,  powracamy do odprawiania nabożeństw według stałego porządku.

5. KALENDARZ LITURGICZNY

W tym tygodniu patronują nam:

We wtorek, 24 stycznia – Święty Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej

W środę, 25 stycznia – święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła; kończy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W czwartek, 26 stycznia – Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus (I w.), bliscy współpracownicy Świętego Pawła Apostoła, obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę

W sobotę, 28 stycznia – Święty Tomasz z Akwinu (1225-1274), doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.

6. ŻYCZENIA

Wszystkim Parafianom, Solenizantom, Jubilatom oraz uczestniczącym w Eucharystii za pomocą łączy internetowych, za wstawiennictwem Świętego Brata Alberta składam najlepsze życzenia.

ks. Stanisław Drewicz, proboszcz

tel. 601 76 28 25

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA, 22 stycznia

  9:00 Z okazji urodzin Marii

12:00 + Mirosław WYŻYKOWSKI, 15 Msza Św. gregoriańska

18:00 ++ Jan, Izabela CZAŁCZYŃSCY, ++ z Rodziny

PONIEDZIAŁEK, 23 stycznia

18:00 + Mirosław WYŻYKOWSKI, 16 Msza Św. gregoriańska

WTOREK, 24 stycznia

  9:00 + Mirosław WYŻYKOWSKI, 17 Msza Św. gregoriańska

ŚRODA, 25 stycznia

18:00 W intencjach nowennowych

18:30 + Mirosław WYŻYKOWSKI, 18 Msza Św. gregoriańska

CZWARTEK, 26 stycznia

  9:00 + Mirosław WYŻYKOWSKI, 19 Msza Św. gregoriańska

PIĄTEK, 27 stycznia

18:00 + Mirosław WYŻYKOWSKI, 20 Msza Św. gregoriańska

SOBOTA, 28 stycznia

18:00 + Mirosław WYŻYKOWSKI, 21 Msza Św. gregoriańska

NIEDZIELA, 29 stycznia

  9:00 O szczególną opiekę dla Moniki

12:00 + Mirosław WYŻYKOWSKI, 22 Msza Św. gregoriańska

18:00 + Beata KORZENIOWSKA, 2 rocznica śmierci