MODLITWA BŁAGALNA O POKÓJ

Miłosierny i łaskawy Boże, Władco świata, Ojcze ludzkości, Panie Dziejów, Książę Pokoju! Wysłuchaj głos naszego wołania: kiedy światu grozi zagłada i wojna – w Imię Twoje – prosimy o pokój dla ludzkości. Pomóż nam Panie przezwyciężyć złość i nienawiść, by człowiek nie zabijał drugiego człowieka, by przywódcy narodów znów przyjaźnie podali sobie ręce, by śmiercionośną broń zamknięto na powrót w bazach, a armie wróciły do koszar. W Twoje ręce, Panie Wszechmogący, składamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Tobie powierzamy rządzących i rządzonych, dowódców i żołnierzy, każdego człowieka i wszystkie stworzenia. Przebacz nam nasze słabości i grzechy, otocz ojcowską opieką. O pokój, zgodę i miłość za Twoją przyczyną prosimy, przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju i Świętych Twoich. Amen. Amen. Amen.