ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE

KOCHANI PARAFIANIE, DRODZY GOŚCIE

O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym,
Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym.
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
Bóg-Człowiek z Panny Świętej, dany na okup win.

MOI KOCHANI PARAFIANIE, DRODZY GOŚCIE

Gdy weźmiecie do ręki wigilijny opłatek, by go przełamać, dziękujcie Bogu za Tajemnicę Wcielenia, w której możemy siebie odnaleźć dla rzeczywistości nadprzyrodzonej, bo „Słowo przyszło do swoich (…) i tym, którzy Je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. „Dzięki Niemu mamy śmiały przystęp do Ojca”.

W geście łamanego opłatka obdarowujemy siebie wzajemnie tylko tym, co mamy w sobie najpiękniejsze, co udało nam się przepracować z pomocą łaski Bożej w mijającym roku. Miękną nasze serca, a pojawiająca się w oku łza jest oznaką wdzięczności i otwartości na Boże i ludzkie przebaczenie.

Życzę WAM Bożego pokoju, aby wypełnił wszystkie płaszczyzny życia i zakamarki serca, aby pomógł odrodzić i umocnić rodzinną miłość i przyjaźń, przezwyciężyć ludzką małość i egoizm, aby Boże Narodzenie mogło stać się WASZYM udziałem w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2022 Roku.

Łączę się z WAMI w ten świąteczny czas. Z darem modlitwy i miłościks. Zbigniew Woźniak, proboszcz