OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 04.04. – 11.04. 2021.

 1. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte o godz. 9:00, 12:00 i o 18:00. Taca jutrzejsza – na Wydział Teologiczny US oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 2. Kościół zobowiązuje wszystkich wiernych, by w okresie wielkanocnym przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię Świętą. Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą Świętą lub po uzgodnieniu telefonicznym.
 3. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. zbiórka do puszki na dzieła milosierdzia.
 4. Proszę o zainteresowanie się osobami z sąsiedztwa, szczególnie starszymi. W miarę możliwości proszę pomóc, powiadomić księdza proboszcza lub panie z parafialnej Caritas.
 5. Czcicieli św. Józefa zapraszam na Mszę świętą w najbliższą środę o godz. 18:00. Brakuje jednego mężczyzny, aby „obstawić” modlitwą cały tydzień.
 6. Na Koronkę do Miłosierdzia Bożego zapraszam w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00.
 7. Młodzież przed bierzmowaniem zapraszam na Mszę świętąw przyszłą niedzielę o godz. 18:00. Po Mszy świętej – spotkanie formacyjne.
 8. Dziękuję wszystkim, którzy wypełnili „torby miłosierdzia” żywnością dla biednych, także za przekazanie dużej ilości konserw i jabłek. Paniom z parafialnej Caritas dziękuję za dostarczenie paczek dla potrzebujących. Bóg zapłać.
 9. Dobrodziejom dziękuję za przekazanie 2 000 zł na konto parafialne. Bóg zapłać.
 10. Na kwiaty do Bożego Grobu Parafianie złożyli 1 150 zł. Kwiaty zostały zakupione za 900 zł oraz flakony i podstawki pod świece za 150 zł.
 11. W tych wyjątkowych okolicznościach świątynia nasza funkcjonuje dzięki Panu Bogu i dobrym ludziom. Serdeczne podziękowanie składam paniom i panom, którzy regularnie angażują się w utrzymanie czystości, prace konstrukcyjne, dekoracyjne i porządkowe: Marii Aramowicz, Bożenie Frąckowiak, Marii Michałowskiej, Reginie Krzyżewskiej, Janinie Szuber, Zofii Przednowek, Zofii Wiśniewskiej, Krystynie Wąsowskiej, Eli i Januszowi Czałczyńskim, Małgorzacie i Markowi Świątkowskim, Małgorzacie i Lucjanowi Stankiewiczom, Beacie i Leszkowi Sawiczom, Agnieszce i Andrzejowi Urbaniakom, Bogusławowi Kujawie, Januszowi Ciechańskiemu, Wojciechowi Gołąbowi, Piotrowi Serwachowi, Wspólnocie „Gloria Crucis”, mamom ministrantów za upranie i uprasowanie szat liturgicznych. Dziękuję służbie liturgicznej, pani organistce Paulinie oraz osobom zaangażowanym w liturgię i adorację Pana Jezusa w ciemnicy i przy Bożym Grobie. Niech Pan Bóg wynagrodzi Waszą dobroć i życzliwość.
 12. Obowiązują nas obostrzenia pandemiczne. Siadamy tylko tam, gdzie naklejone są karteczki na ławkach. Dezynfekujemy ręce przy wejściu do kościoła oraz zakrywamy nos i usta maseczką.

Naszą wiarę opieramy na świadectwie ludzi, którzy oddali życie głosząc prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po raz drugi mamy tak dużo czasu w Wielkanoc na przemyślenia, aby ta prawda dotarła do najgłębszych zakątków naszej świadomości. Dajmy sobie szansę, aby Chrystus zmartwychwstał w nas i aby Jego słowo w nas żyło.

Błogosławionych, pełnych miłości i pokoju Świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883