OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na I Niedzielę Wielkiego Postu 21.02. – 28.02. 2021.

  1. Wielki Post akcentuje trzy rodzaje praktyk pokutnych, które pomagają w rozwoju duchowym. Są nimi modlitwa, post i jałmużna. Trwajmy w dobrych postanowieniach.
  2. Droga krzyżowa – w piątki o godz. 18:30, Gorzkie Żale – w niedziele o 17:00, Koronka do Miłosierdzia Bożego – w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00. Serdecznie zapraszam.
  3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam w każdą niedzielę na Mszę świętą o godz. 18:00. Po Mszy świętej – spotkanie formacyjne.
  4. Rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od IV Niedzieli Wielkiego Postu. Nauki rekolekcyjne wygłosi prefekt AWSD w Szczecinie, Ksiądz Łukasz Krasula.
  5. Rok 2021 dedykowany jest św. Józefowi, Opiekunowi Jezusa. Z tej okazji Ksiądz Biskup Henryk Wejman poświęci figurę św. Józefa, ufundowaną przez państwa Małgorzatę i Lucjana Stankiewiczów, w Wigilię Uroczystości, tj. 18. marca (czwartek) o godz. 18:00. Ufam, że będzie to impuls do zawiązania się Grupy Modlitewnej Mężczyzn, współpracowników w dziele rozwoju duchowego własnego i swoich rodzin.
  6. Za tydzień, w II niedzielę Wielkiego Postu ofiary składane do puszki będą wsparciem dla pracy i posługi ewangelizacyjnej misjonarzy.
  7. Dobrodziejom dziękuję za wpłatę na konto parafii 1 800 zł. Bóg zapłać.
  8. W poniedziałek święto Katedry św. Piotra Apostoła.

        Wielki Post nie jest „chwilową przerwą w dogadzaniu sobie”. Jest czasem, w którym głębiej poznajemy swoją duchowość, a przepracowując z pomocą łaski Bożej słabe strony własnego charakteru, stajemy się ludźmi wolnymi – zachowującymi właściwy dystans do spraw doczesnych. Życzę kochanym Parafianom i Gościom codziennych zwycięstw. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883