OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na XXIV NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU 13.09. – 20.09. 2020.

  1. Dziś obchodzony jest Dzień Środków Społecznego Przekazu, a także rozpoczyna się Tydzień Wychowania. Chciejmy być odpowiedzialni za przekaz słowa, które prowadzi do Prawdy.
  2. Jutro święto Podwyższenia Krzyża Świętego – znaku naszego zbawienia, pod którym jesteśmy Wspólnotą Kościoła, a naszą cechą rozpoznawczą jest bezwarunkowa miłość. Msza Święta jutro o godz. 7:30 i o 18:00. Po Mszy Świętej o godz. 18:00 – litania do Krzyża Świętego. Indywidualnie możemy uczcić Krzyż przez przyklęknięcie lub głęboki skłon.
  3. Koronka do Miłosierdzia Bożego w poniedziałek, środę i piątek o godz. 15:00. Zapraszam.
  4. Nabożeństwo fatimskie i procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej dziś po Mszy Świętej o godz. 18:00. W modlitwie różańcowej prosimy o pokój w sercach, rodzinach i w świecie.
  5. Stowarzyszenie „Fidei Defensor” z siedzibą w Szczecinie ma za zadanie przeciwdziałać przestępczości w zakresie wolności sumienia i wyznania. Bliższe informacje są zamieszczone w informatorach znajdujących się na stoliku.
  6. Dziś po Mszy Świętej Zbiórka do puszki na Ziemię Świętą.
  7. Święta i wspomnienia liturgiczne w tygodniu:

– poniedziałek         (14.09.)           –           święto Podwyższenia Krzyża Świętego

– wtorek                  (15.09.)           –           NMP Bolesnej

– środa                   (16.09.)           –           św. Korneliusza Pp i Cypriana bp m

– piątek                   (18.09.)           –           św. Stanisława Kostki z, Patrona Polski, święto

Przebaczenie ma moc uzdrawiającą nas samych i tych, którym przebaczamy. Nie oznacza zapomnienia doznanych krzywd, lecz jest szczerym życzeniem dobra i zbawienia osobie, która nas skrzywdziła. Efektem duchowym przebaczenia jest wewnętrzna wolność i otwartość na Bożą miłość i miłosierdzie. Takiej wolności życzmy sobie wzajemnie. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

605 616 883

Komunikaty Kurii:

  1. Centralne obchody Święta Podwyższenia Krzyża odbędą się w Katedrze w poniedziałek, 14. września pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity. Modlitwa rozpocznie się liturgią Mszy Świętej o godz. 18.00. Po liturgii nastąpi Diecezjalna Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża z możliwością indywidualnego podejścia do Krzyża. Modlitwa ta będzie stanowić II Stację przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Zbawienia i Odkupienia, obchodzonego w 2033 r.
  • VIII Pielgrzymka Mężczyzn do kolebki chrześcijaństwa i polskości w Międzyrzeczu pod hasłem: „Nowe czasy…, nowe zadania” będzie miała miejsce w sobotę, 19. września br. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń.
  • Dziś po Mszy Świętej będzie możliwość składania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „StopLGBT”. Celem jest ochrona przed propagandą LGBT na ulicach naszych miast. Przedstawiony projekt ustawy podyktowany jest troską o zachowanie ładu moralnego w polskich rodzinach, o bezpieczeństwo i zdrowy rozwój polskich dzieci i młodzieży. Jest także przejawem szacunku wobec Ojczyzny, wartości duchowych i patriotycznych, których pogłębienie jest możliwe, gdy Kraj opiera się na zdrowym i naturalnym prawie Bożym. Stąd zachęta do wszystkich o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej. Potrzebny będzie PESEL.