OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na VI Niedzielę Wielkanocną 17.05. – 24.05. 2020.

  1. Jutro, 18. maja 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Z całym Kościołem będziemy Bogu dziękować za „największego z rodu Polaków”.
  2. Za tydzień obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie, które jest zapowiedzią naszego wejścia do chwały życia wiecznego. Uczmy się budzić w sobie pragnienie Nieba.
  3. Trwamy na modlitwie błagalnej o oddalenie zarazy od ludzkości. Koronka do Miłosierdzia Bożego jest codziennie w kościele o godz. 15:00, a w domach o 20:30 łączymy się jako wspólnota parafialna, odmawiając w rodzinach Różaniec i modlitwę Pod Twoją obronę. Kto nie może o tej godzinie, niech odmówi Różaniec w innym czasie. Prosząc o deszcz, dołączamy do Koronki pieśń: Królu, Boże Abrahama. Podczas każdej Eucharystii po Komunii Świętej śpiewamy suplikacje Święty Boże
  4. Nabożeństwo majowe w niedzielę jest o 17:30, a w tygodniu po Mszy Świętej. Od czwartku rozpoczynamy Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
  5. Kościół zobowiązuje wszystkich wiernych, by w okresie wielkanocnym przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli Komunię Świętą. Spowiedź – 250codziennie pół godziny przed Mszą Świętą lub po uzgodnieniu telefonicznym.
  6. Ofiarodawcom dziękuję za przekazanie na konto parafialne  w sumie 600 zł. Bóg zapłać.
  7. Panu Robertowi, mężowi naszej pani katechetki Marzenki, dziękuję za nieodpłatne podłączenie zbiornika na deszczówkę. Drugi zbiornik – w przygotowaniu.
  8. Dzieci przygotowane przez rodziców do I Komunii Świętej mogą rozpocząć życie eucharystyczne jeszcze w czerwcu. Proszę tylko zgłosić w celu ustalenia terminu. Pozostałe dzieci będziemy przygotowywać po rozpoczęciu roku szkolnego i ustalimy termin na październik.
  9. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania proszę, aby uczestniczyła w Nowennie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Wyznacznikiem życia Kościoła jest miłość rozlana w naszych sercach. Ona buduje relacje Komunii z Bogiem i bliźnimi, a samotność otwiera nas najpełniej na działanie Ducha Świętego.

Wszystkim kochanym Parafianom i Gościom życzę pięknie przeżywanej samotności.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

605 616 883