OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na I niedzielę Wielkiego Postu 10.03. – 17.03. 2019.

  1. Dziś gościmy w naszej wspólnocie Księdza Arcybiskupa Andrzeja w ramach wizytacji kanonicznej. Ufamy, że słowo pasterskie Księdza Arcybiskupa umocni fundamenty naszej wiary i pomoże odnaleźć Bożą drogę w realiach szarej codzienności.
  2. Wielki Post akcentuje trzy rodzaje praktyk pokutnych, które pomagają w rozwoju duchowym. Są nimi modlitwa, post i jałmużna. Wytrwajmy w dobrych postanowieniach.
  3. Droga krzyżowa – w piątki po Mszy Świętej o godz. 18:00, Gorzkie Żale – w niedziele   o godz. 17:00. Wszystkich serdecznie zapraszam, a szczególnie dzieci i młodzież.
  4. Serdeczne podziękowanie składam Paniom i Panom, w tym także ze Wspólnoty Gloria Crucis, za posprzątanie i wystrój świątyni oraz pomoc w uporządkowaniu terenu wokół kościoła.
  5. W przyszłą niedzielę ofiarami do puszki wspieramy posługę misjonarzy.
  6. Tygodnik Niedziela jest w zakrystii dla stałych odbiorców, Gość Niedzielny – na stoliku.

        Dziękując Księdzu Arcybiskupowi za obecność oraz skierowane do nas pasterskie słowo życzymy, aby dalsza posługa Waszej Ekscelencji w Kościele Szczecińsko-Kamieńskim była czytelnym znakiem działania Ducha Świętego w trudnych czasach toczącej się walki o prawdę i trwanie chrześcijańskich wartości.

Przyjmijmy dar pasterskiego błogosławieństwa.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883