OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na VII niedzielę w ciągu roku 24.02. – 03.03. 2019.

 1. W tygodniu przypadają: I piątek i sobota miesiąca. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzę w piątek od godz. 10:00.
 2. Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź i nabożeństwo przebłagalne w I piątek    o godz. 17:00.
 3. W I sobotę o 17:00 adoracja, modlitwa różańcowa i Msza Święta w intencji Żywego Różańca.
 4. Wizytację kanoniczną w naszej parafii przeprowadzi Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, w I niedzielę Wielkiego Postu, tj. 10. marca. Słowo Księdza Arcybiskupa będzie skierowane do całej naszej Wspólnoty. Proszę o przybycie parafian, młodzież i dzieci na Msze Święte o godz. 9:00 i 12:00.
 5. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców – dziś o godz. 18:00.
 6. Radę Parafialną zapraszam na spotkanie w środę po Mszy Świętej o godz. 18:00.
 7. Uległo zmianie konto parafialne, które założyłem w Banku Pekao. Aktualny nr konta jest następujący: 74 1240 3826 1111 0010 8794 8571. Poprzednie konto w Alior Banku wygasa z końcem lutego.
 8. Dziś ofiarami do puszki wspieramy rodzinę w Aleppo.
 9. Dziękuję ofiarodawcy za przekazanie na konto parafialne kwoty 500 zł. Bóg zapłać.
 10. Tygodnik Niedziela jest w zakrystii dla stałych odbiorców, Gość Niedzielny – na stoliku.

        Wezwanie do miłości nieprzyjaciół przerasta nasze możliwości. Ewangelia ukazuje nam w Chrystusie miłość Bożą otwartą na wszystkich ludzi bez wyjątku. Tylko zażyła przyjaźń z Panem Jezusem uczy nas miłości heroicznej, przebaczającej i ofiarnej.

        Na taką przyjaźń z Panem Jezusem przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na VI niedzielę w ciągu roku 17.02. – 24.02. 2019.

 1. Wizytację kanoniczną w naszej parafii przeprowadzi Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, w niedzielę 10. marca. Słowo Księdza Arcybiskupa będzie skierowane do całej naszej Wspólnoty. Proszę o przybycie na Msze Święte w tym dniu wszystkich Parafian, a także dzieci i młodzież.
 2. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców – w przyszłą niedzielę o godz. 18:00.
 3. Zbiórka ministrantów w piątek po Mszy Świętej. Obecność obowiązkowa.
 4. Radę Parafialną zapraszam na spotkanie w następną środę (27. lutego) po Mszy Świętej o godz. 18:00.
 5. Uległo zmianie konto parafialne, które założyłem w Banku Pekao. Aktualny nr konta jest następujący: 74 1240 3826 1111 0010 8794 8571. Poprzednie konto w Alior Banku wygasa z końcem lutego.
 6. Zbiórka do puszki na rodzinę w Aleppo – w przyszłą niedzielę.
 7. Pojemniki na ubrania zostały postawione przy ogrodzeniu kościoła od ul. Jaworowej na okres 1 roku. W zamian można otrzymać rower trójkołowy dla osoby niepełnosprawnej, dzwoniąc pod numer widniejący na pojemniku.
 8. W piątek obchodzimy święto katedry św. Piotra. Święto to przypomina o prymacie papieża, a Stolica Apostolska jest podstawą jedności Kościoła.
 9. Tygodnik Niedziela jest w zakrystii dla stałych odbiorców, Gość Niedzielny – na stoliku.

Komunikat Kurii:

W sobotę 23. lutego 2019 r. o godz. 12.00 przy Grobie Dzieci Utraconych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach odbędzie się pogrzeb dziesięciorga Dzieci Utraconych, których ciała zostały przekazane od września ub. roku     w szpitalu w Policach do zbiorowego pochówku. Do wzięcia udziału w uroczystościach zapraszamy osoby dotknięte żałobą z powodu utraty dzieci przed narodzeniem, rodziców dzieci martwo urodzonych i wszystkich, którym bliski jest temat szacunku wobec najmniejszych naszych braci i sióstr.

        Wszystkie prawa i nakazy kojarzą się ze zniewoleniem. Dopiero odczytane w świetle Ducha Świętego otwierają nas na Bożą mądrość, a Dekalog jawi się jako dar kochającego Ojca, aby dzieciom nie stała się żadna krzywda. Pozostańmy „w mocy Bożego Ducha”.

        Na mądre korzystanie z daru wolności przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na V niedzielę w ciągu roku 10.02. – 17.02. 2019.

 1. Mszę Świętą w intencji Rodzin i Osób, które nawiedziłem po kolędzie będę sprawował    dziś o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.
 2. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania oraz ich rodziców – również dziś o godz. 18:00.
 3. Światowy Dzień Chorych obchodzimy w poniedziałek (11. lutego). Od godz. 17:00 będę służył w konfesjonale. Na Mszy Świętej o 18:00 można będzie przyjąć sakrament namaszczenia. Po Komunii Świętej będzie wystawienie, modlitwa w intencji chorych         i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
 4. Wspomnienie św. Walentego, patrona zakochanych przypada 14. lutego. Przy tej okazji proszę wszystkich zaręczonych o zgłoszenie swoich zaręczyn. Narzeczeństwo jest niezwykle ważne w przygotowaniu się do małżeństwa i wymaga duchowego rozeznania, a Wspólnota Kościoła powinna otoczyć narzeczonych modlitwą.
 5. Uległo zmianie konto parafialne, które założyłem w Banku Pekao. Aktualny nr konta jest następujący: 74 1240 3826 1111 0010 8794 8571. Poprzednie konto w Alior Banku wygasa z końcem lutego.
 6. Pojemniki na ubrania zostały postawione przy ogrodzeniu kościoła od ul. Jaworowej na okres 1 roku. W zamian można otrzymać rower trójkołowy dla osoby niepełnosprawnej, dzwoniąc pod numer widniejący na pojemniku.
 7. Wspomnienia i święta w nadchodzącym tygodniu:

– poniedziałek      (11.02.)        –        Najśw. Maryi Panny z Lourdes

– czwartek            (14.02.)        –        św. Cyryla i Metodego, patronów Europy

– piątek                (15.02.)        –        bł. Michała Sopoćko k

Z pewnością nieraz przeżywamy załamanie z powodu słabości i popełnianych grzechów, i podobnie jak Piotr Apostoł, czujemy się niegodni przyjąć Chrystusa. ON jednak przyszedł, aby dźwigać nas z naszych słabości oraz ukazać głębię Bożej miłości. Dlatego Jego słowo: „Nie bój się!” jest zapewnieniem, że Pan Bóg pragnie naszej bliskości              i zawsze pozostanie Ojcem miłosiernym.

Na piękne powroty przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

Ks. Zbigniew Woźniak mso-bidi-font

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na IV niedzielę w ciągu roku 03.02. – 10.02. 2019.

DEKANAT

 1. Z serca dziękuję wszystkim, którzy otworzyli drzwi swoich domów na błogosławieństwo kolędowe. W sumie odwiedziłem 182 mieszkania, spotykając się z wielką życzliwością, gościnnością i ofiarnością moich kochanych Parafian. Kilkanaście osób przełożyło wizytę na czas późniejszy.
 2. Mszę Świętą w intencji Rodzin i Osób, które nawiedziłem po kolędzie będę sprawował    w przyszłą niedzielę o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.
 3. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców – w przyszłą niedzielę o godz. 18:00.
 4. Światowy Dzień Chorych przypada w następny poniedziałek (11. lutego). Od godz. 17:00 będę służył w konfesjonale. Na Mszy Świętej o 18:00 można będzie przyjąć sakrament namaszczenia. Po Komunii Świętej będzie wystawienie, modlitwa w intencji chorych  i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
 5. Zapraszamy na uroczystość odsłonięcia Pomnika dedykowanego Męczennikom Wołynia  i Kresów Południowo-Wschodnich, 9 lutego br. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Uroczystość rozpocznie Msza Święta sprawowana przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dzięgę w Kaplicy Głównej o godz. 10.00. Odsłonięcie Pomnika rozpocznie się o 11.30 i będzie miało rangę uroczystości państwowej.
 6. Serdeczne podziękowanie kieruję do Pań i Panów, którzy w dniu wczorajszym pomogli zdemontować szopkę i świąteczny wystrój oraz posprzątali kościół. Bóg zapłać.
 7. Ofiary na rodzinę w Aleppo wyniosły 538 zł. Bóg zapłać.
 8. Uległo zmianie konto parafialne, które założyłem w Banku Pekao. Aktualny nr konta jest następujący: 74 1240 3826 1111 0010 8794 8571. Poprzednie konto w Alior Banku wygasa z końcem lutego.
 9. Pojemniki na ubrania zostały postawione przy ogrodzeniu kościoła na okres 1 roku.        W zamian można otrzymać rower trójkołowy dla osoby niepełnosprawnej, dzwoniąc pod numer widniejący na pojemniku.
 10. W dniu jutrzejszym Msza Święta będzie o godz. 7:00, w pozostałe dni – bez zmian.
 11. Wspomnienia:

– wtorek               (05.02.)        –        św. Agaty dz m

– środa                (07.02.)        –        św. Pawła Miki i współbraci w męczeństwie

        Jesteśmy wezwani do składania świadectwa wiary, tj. mamy uobecniać Chrystusa tu, gdzie jesteśmy niezależnie od tego, czy zostanie ON przyjęty, czy też nie. Uczeń  i świadek Jezusa Chrystusa powinien liczyć się z tym, że sam nie zawsze będzie zrozumiany i przyjęty przez współczesny świat.

Na skuteczne głoszenie Ewangelii swoim życiem przyjmijcie błogosławieństwo.

Ks. Zbigniew Woźniak