OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na Niedzielę Chrztu Pańskiego 13.01. – 20.01. 2019.

  1. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Na każdej Mszy Świętej odnawiamy przyrzeczenia z chrztu świętego.
  2. Msze Święte w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek i sobota – godz. 9:00, środa i piątek – godz. 7:00.
  3. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na Mszę Świętą               i katechezę dziś o godz. 18:00.
  4. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości” obchodzony jest w dniach: 18 – 25. stycznia. Program nabożeństw – w gablocie.
  5. W najbliższą sobotę, 19.01. przypada dzień imienin Ks. Bp. Henryka Wejmana, który był proboszczem w naszej wspólnocie w latach 1991-93. Pamiętajmy               w modlitwie o dostojnym Solenizancie.
  6. Koncert kolęd w wykonaniu chórów w kościele garnizonowym w przyszłą niedzielę 20.01. o godz. 16:00.
  7. Pragnę kontynuować wizytę duszpasterską. Szczegółowy plan kolędy znajduje się        w gablocie. Kolęda łączy się z modlitwą o dar Bożego błogosławieństwa dla rodzin,        a także jest okazją do podjęcia ważnych tematów związanych z życiem duchowym oraz z pracami przy naszej świątyni. Dziękuję za gościnność i życzliwe rady Parafian.
  8. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na ogrzewanie (rachunek za grudzień: 1.650 zł).
  9. Wspomnienia liturgiczne:

– czwartek  (17.01.)        –        św. Antoniego op

– sobota     (19.01.)        –        św. Józefa Sebastiana Pelczara bp

Chrzest przypomina nam prawdę, że nad każdym z nas Bóg Ojciec wypowiedział te same słowa: „ty jesteś moje dziecko umiłowane”. Tak rozpoczęło się w nas życie duchowe, które rozwijamy poprzez osobisty dialog z Panem Bogiem, umacniany łaską świętych sakramentów.

Kochanym Parafianom i Gościom życzę błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.

Ks. Zbigniew Woźniak

proboszcz

tel.: 605 616 883